SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Gofalwyr Ifanc

Plant a phobl ifanc sydd yn gorfod bod yn gyfrifol am ofalu am rywun sy'n dioddef o salwch corfforol neu salwch meddwl, anabledd corfforol neu ddysgu, neu broblem cyffuriau neu alcohol yw Gofalwyr Ifanc. Mae cymorth ar gael yn enwedig i ofalwyr ifanc gan Gofalwyr Ifanc Powys.

Mae Gofalwyr Ifanc o bob rhan o Bowys wedi dod at ei gilydd i gynhyrchu ffilm fer. Mae'r ffilm yn dwyn sylw at ganfyddiadau rhai o bobl ifanc heb wybod am yr heriau a wynebant o ddydd i ddydd wrth geisio sicrhau cydbwysedd yn eu gyrfa ysgol a'u bywyd yn eu cartref pan fyddant yn gofalu am aelod o'r teulu. 

 

 

Website accessibility checker icon   Mae'r dogfennau pdf ar y dudalen hon yn cydymffurfio â safonau hygyrchedd

Tudalennau defnyddiol

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu