Fforwm Ymgysylltu â Gofalwyr

Mae'r Fforwm Ymgysylltu â Gofalwyr wedi cael ei sefydlu i roi cyfle i ofalwyr a defnyddwyr gwasanaeth i gyflwyno gwybodaeth a gwella gwaith comisiynwyr a darparwyr gwasanaeth. Mae'r fforwm yn cymryd rhan mewn trafodaethau lle mae eu barn a'u profiadau'n cael eu parchu a'u gwerthfawrogi.

Mae'r fforwm yn edrych i gynyddu nifer ei aelodau sy'n ofalwyr.

Ei brif amcanion yw:

  • ystyried, cyflwyno sylwadau a gwneud argymhellion ar wasanaethau presennol a chynlluniau comisiynu yn y dyfodol

  • cynghori timoedd Gofal Cymdeithasol y cyngor a'u partneriaid ar faterion cyfoes ac unrhyw fater arall sydd o bryder

  • cefnogi gweithgareddau ymgynghori neu ymgysylltu penodol ar unrhyw gynigion, cynlluniau, strategaethau perthnasol ac ati.

Bydd yr amcanion hyn yn:

  • helpu comisiynwyr i ddeall sut i wneud rhywbeth newydd neu wneud rhywbeth yn wahanol

  • codi pwyntiau na fyddai comisiynwyr o bosibl wedi'u hystyried

  • helpu comisiynwyr i benderfynu pa opsiwn i'w ddewis

  • galluogi defnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr i leisio unrhyw bryderon am ddarparu gwasanaeth ar hyn o bryd

  • annog cyfranogiad a bod yn rhan o atebion o ran gwasanaethau

  • gwneud gwahaniaeth!

Mae'r Fforwm Ymgysylltu yn cwrdd pob deufis ac fe fyddai, yn ddelfrydol, yn cael ei gyd-gadeirio gan ofalwr.

Gall pob gofalwr gyfrannu naill ai trwy fynychu'r cyfarfodydd neu trwy gyflwyno sylwadau trwy gyfryngau eraill (er enghraifft, e-bost, ffôn, fideo gynhadledd,  skype).

Efallai y bydd gennych ganiatâd i hawlio costau gofal llanw a chostau teithio.

Os oes gennych ddiddordeb mewn dod yn aelod o'r fforwm neu os hoffech ragor o wybodaeth, anfonwch e-bost at pccu@powys.gov.uk

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu