Dod o hyd i fudiadau'r celfydyddau ym Mhowys

Theatr

Rydym yn ariannu pedair theatr ym Mhowys sy'n cynnig ystod eang o adloniant gan gynnwys drama, comedi, cerddoriaeth a dawns. Gallwch ddod o hyd i fanylion ar y cynhyrchiadau a gynhelir trwy eu gwefannau:

 

Theatr Brycheiniog, AberhondduTheatr Brycheiniog logo

Mae'r adeilad yn darparu awditoriwm theatr, oriel gelf, lleoliad cynadledda, bwyty gyda bwyd Cymreig lleol, bar a lle cymunedol. Mae'r stiwdio ymarfer, y gellir ei  defnyddio hefyd fel ystafell gynadledda, yn gallu eistedd 150 o bobl.

Mae'r lleoliad yn denu nifer o berfformiadau yn amrywio o gomediwyr i ganwyr gwerin a cherddorfeydd llawn, boed yn genedlaethol ac yn rhanbarthol, Mae hefyd wedi bod yn lleoliad ar gyfer rhannau o benwythnos Gwyl Jazz Aberhonddu.

 

Y Wyeside, Llanfair-ym-MualltWyeside logo

Lleoliad ar gyfer y celfyddydau byw a gweledol a sinema. Mae'r amrywiaeth rhagorol o gyfleusterau yn golygu ei fod yn fan perffaith ar gyfer cyfarfodydd busnes, achlysuron preifat a chynadleddau. Mae Wyeside hefyd ar gael i'w logi fel man perfformio ar gyfer grwpiau amatur a phroffesiynol.

 

Hafren, Y DrenewyddHafren Theatr Logo

Ar gael ar gyfer cynadleddau, cyfarfodydd busnes ac achlysuron arbennig. Mae lle i hyd at 500 yn y brif awditoriwm gyda chyfleusterau llwyfan a goleuadau llawn. Mae nifer o ystafelloedd llai hefyd ar gael. Mae lle i 556 yn yr awditoriwm pan fydd ar gynllun cynhadledd. Mae ganddo ddolen ar gyfer mynychwyr â nam ar eu clyw. Gellir defnyddio'r bar yn yr oriel fel man cyfarfod llai, fel man arddangos neu i gynnig lluniaeth.

 

Y Neuadd Les, YstradgynlaisThe Welfare Ystradgynlais logo

Canolfan Gelfyddydol a Chymunedol sy'n cynig lleoliad hyblyg gyda chyfleusterau ar gyfer cynadleddau a llogi preifat.

 

Cynllun Noson Allan Cyngor y CelfyddydauImage of Arts Council Night Out Scheme logo

Mae Cyngor Celfyddydau Cymru hefyd yn cefnogi digwyddiadau ym myd y celfyddydau perfformio proffesiynol ym Mhowys trwy ei gynllun teithio 'Noson Allan' o amgylch y cymunedau gwledig.

 

Arts

Canolfan Dreftadaeth a Chelfyddyd Llanwrtyd a'r Cyffiniau

Mae'r ganolfan cynnwys hanes rhyngweithiol y dref a'i chyffiniau trwy gyfrwng paneli gwybodaeth, mapiau rhyngweithiol, a recordiad o atgofion trigolion ac ywmelwyr. Mae'r ganolfan mewn capel annibynnol sydd wedi'i adfer yn briodol ac yn hawdd ei gyrraedd i'r rheiny sydd mewn cadair olwyn neu'n methu â symud yn rhwydd. Mae toiled i'r anabl ar gael yn yr adeilad, ac mae lift yn sicrhau bod y rhan fwyaf o'r arddangosfa'n hygyrch i bawb.

 

 

Arts Engine

Cyfeirlyfr ar y we yw Arts Engine sy'n rhestru holl fudiadau'r celfyddydau ac artistiad sydd ym Mhowys. 

Mae'r cyfeirlyfr Gwasanaethau Creadigol yn rhestru'r artistiaid a sefydliadau ym Mhowys sy'n cynnig gweithdai, cyrsiau, hyfforddiant a gwasanaethau eraill 'ar y safle' ar gyfer ysgolion, y gwasanaeth iechyd a mudiadau cymunedol.

Hoffech chi wybod beth sy'n digwydd yn eich ardal chi?  Gallwch hefyd weld manylion digwyddiadau cerddoriaeth, theatrau a chelfyddydau.

Tudalennau defnyddiol

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu