Hysbysiad: Coronafeirws (COVID-19)
Darllen mwy

Ble alla i gael help gyda cham-drin domestig?

Yr Asiantaeth a manylion cyswlltArdalDisgrifiad o'r gwasanaeth
Gwasanaethau Tai Powys. Ffôn: 01597 827464Powys gyfanLlety dros dro. Gwaith i wella diogelwch eich cartref
Hafan CymruTel: 01874 620030Powys gyfan.Eiriolwyr annibynnol trais domestig. Cymorth fel y bo'r angen.
Heddlu Dyfed-Powys. Mewn argyfwng ffoniwch 999.Powys gyfanAtal cam-drin ac arestio'r rhai sydd wedi troseddu.
Calan DVS.Ffôn : 01874 625146Ardal Aberhonddu, Knighton, Presteigne, Llandrindod ac YstradgynlaisLlety lloches. Cymorth allanol / cymunedol
Canolfan Argyfwng Teuluol Maldwyn Ffôn : 01686 629114Ardal Y Trallwng, Y Drenewydd a MachynllethLlety lloches i fenywod a dynion. Cymorth allanol / cymunedol. Gr?p S.T.A.R.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu