gwelededd ddewislen symudol Toggle

Gweld rhybudd llawn

Hysbysiad: Gweledigaeth ar gyfer y Dyfodol - rydym eisiau eich barn

Sut i roi gwybod am gam-drin/esgeuluso oedolyn (Pryder Diogelu)

Gallwch roi gwybod am gamdriniaeth oedolyn i Gyngor Sir Powys p'un a ydych yn weithiwr proffesiynol neu'n aelod o'r cyhoedd. Gellir gwneud atgyfeiriadau diogelu yn ddienw hefyd. 

Os hoffech gyflwyno pryder diogelu, gallwch wneud hyn gan ddefnyddio ein dolenni ffurflenni gwasanaeth ar-lein isod neu drwy ffonio ASSIST ar 0345 602 7050.

Yn unol â'r Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant newydd mae ASSIST bellach yn derbyn pob ymholiad. Mae hyn yn cynnwys pob atgyfeiriad mewnol ac allanol.

Os yw'n argyfwng, peidiwch ag aros - ffoniwch 999.

Mae'n rhaid i chi roi gwybod am bob adroddiad neu bryder o gam-drin yn syth. Peidiwch â cheisio datrys yr hyn a ddigwyddodd eich hun, oherwydd eich bod yn credu nad yw mor ddifrifol â hynny neu i amddiffyn cydweithwyr.

Dylai eich cyflogwr roi arweiniad i chi ynghylch sut i roi gwybod am bryderon yn eich sefydliad.

Os na allwch roi gwybod am eich pryder ar unwaith o fewn eich sefydliad, rydych yn rhoi gwybod am gamdriniaeth drwy'r sianeli canlynol: