Beth sy'n digwydd wrth i chi roi gwybod cham-drin oedolion

Byddwn yn cymryd eich pryderon o ddifrif a bydd staff profiadol a chymwys yn y maes amddiffyn oedolion yn mynd ar drywydd eich pryderon. 

Bydd hyn yn cynnwys yr heddlu, gwasanaethau iechyd a gwasanaethau cymdeithasol, neu Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru.

Fel arfer, ni fyddwn yn gweithredu heb ganiatad y sawl all fod wedi'i gamdrin.  Ond bydd rhaid i ni weithredu os oes posibilrwydd bod eraill mewn perygl.  Gallwn hefyd weithredu os nad oes gan y dioddefwr y gallu meddyliol  i wneud penderfyniadau ar gadw'u hunain yn ddiogel neu roi gwybod am beth ddigwyddodd.

Os oes yna drosedd, bydd yr heddlu'n cael eu galw.

Os nad oedd unrhyw drosedd, fe allai staff gwasanaethau iechyd a gwasanaethau cymdeithasol ymchwilio i'r mater.

Bwriad yr ymchwiliad amddiffyn oedolion yw darganfod a yw'r person wedi'i anafu, gweld beth ddigwyddodd a gwneud yn siwr eu bod nhw - ac unrhyw un arall all fod mewn perygl - yn ddiogel.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu