Cymorth gyda phroblemau cyffuriau ac alcohol

Lleihau'r ddibyniaeth ar alcohol a chyffuriau ar hyd a lled Powys yw ein nod, ac annog pobl i gael cymorth i fyw bywydau iachach a mwy cyflawn.

Kaleidoscope logoMae Kaleidoscope yn darparu cymorth a chefnogaeth i oedolion sy'n byw ym Mhowys sy'n cam-drin alcohol a chyffuriau.

Mae CAIS yn darparu gwybodaeth a chyngor i bobl ifanc sy'n byw ym Mhowys ar gymorth i reoli'u defnydd o alcohol a chyffuriau.CAIS logo

 

Yr hyn y gallwn ni ei gynnig

Byddwn yn darparu gofal i'r unigolyn, gan gynnig y lefel briodol o gymorth ar gyfer pob unigolyn.

Gallai hynny gynnwys:

  • cyngor
  • eiriolaeth
  • cymorth cwnsela/therapiwtig gan ddefnyddio amrywiaeth o ddulliau
  • gwasanaethau 'haen 2', er enghraifft cyfnewid nodwyddau, acwbigo a mynediad at weithgareddau tynnu sylw oddi ar yr alcohol a'r cyffuriau
  • Mae Kaleidoscope wedi cyflwyno system mynd â naloxone gartref yn ddiweddar

Hefyd mae gweithwyr Diagnosis Deuol yn y Timau Iechyd Meddwl Cymunedol sy'n cynorthwyo pobl â phroblemau cyffuriau/alcohol a salwch meddwl difrifol sy'n parhau.

Sut alla' i gael help?

Gallwch eich atgyfeirio eich hunan neu ofyn i feddyg neu weithiwr cymdeithasol eich atgyfeirio. Bydd pob atgyfeiriad yn gyfrinachol.

I hunanatgyfeirio, cysylltwch â:

Kaleidoscope Powys neu Cais

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu