1. Logio Mewn / Cofrestru
 2. English
Close Icon
 1. Logio Mewn / Cofrestru
Hysbysiad: Newidiadau mewn Casgliadau Gwastraff ac Ailgylchu dros y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd
Darllen mwy

Cofrestru i Bleidleisio

Allwch chi ddim pleidleisio oni bai bod eich enw ar y Gofrestr Etholwyr.

Sut ydw i'n cofrestru?

O'r 10 Mehefin 2014, rhaid gwneud pob cais cofrestru newydd yn unigol.

Bydd gofyn i bob ymgeisydd roi eu:

 • Henw
 • Cyfeiriad a chyfeiriad blaenorol
 • Cenedligrwydd
 • Dyddiad geni, a
 • Rhif yswiriant cenedlaethol

Bydd manylion pob ymgeisydd yn cael eu gwirio yn erbyn cofnodion eraill i ddilysu pwy ydyn nhw cyn y gall y swyddog cofrestru gymeradwyo'r cais. 

Os na fydd enw, dyddiad geni na rhif yswiriant cenedlaethol unigolyn yn cael eu dilysu, bydd y swyddfa cofrestru etholiadol yn cysylltu â hwy:

 • naill ai i esbonio unrhyw elfen ar eu cais
 • neu i ofyn i'r ymgeisydd gyflwyno dogfennau tystiolaeth, megis pasbort, i gefnogi eu cais.

Pam ddylwn i gofrestru?

 • Yn ôl y ddeddf mae'n rhaid i chi ddarparu gwybodaeth i'r Swyddog Cofrestru Etholiadol er mwyn sicrhau eich bod wedi'ch cofrestru.
 • Mae'n rhaid i chi gofrestru'n flynyddol. Os nad ydych yn dychwelyd y ffurflen, gallech gael dirwy o £1000.
 • Allwch chi ddim pleidleisio oni bai fod eich enw ar y gofrestr.
 • Bydd asiantaethau gwirio credyd yn defnyddio'r gofrestr. Os nad ydych wedi'ch cofrestru, mae'n bosibl y byddwch yn cael problemau wrth geisio cael cymeradwyaeth credyd, benthyciad neu forgais neu agor cyfrif banc.

Gallwch gael eich cynnwys ar y gofrestr os ydych:

 • yn byw ym Mhowys
 • yn 16 oed neu'n hyn ac yn
 • ddinesydd Prydeinig
 • dinesydd Iwerddon, yr Undeb Ewropeaidd neu ddinesydd cymwys o'r Gymanwlad. Pobl sydd â chaniatâd i gael mynediad neu i aros yn y DU, neu nad oes angen iddyn nhw gael caniatâd o'r fath yw Dinasyddion Cymwys o'r Gymanwlad.

Cofrestrwch i bleidleisio

Os oes well gennych lenwi cais ar bapur, cysylltwch â'r swyddfa gofrestru.  Mae'r manylion ar y dudalen hon.

 

 

Contacts

 • Email: electoral.services@powys.gov.uk
 • Phone: 01597 826202
 • Address: Electoral Services, Powys County Hall, Spa Road East, Llandrindod Wells, Powys, LD1 5LG


 

Feedback about a page here
 


 

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu