Gofal Cymdeithasol ACRF (Fframwaith Adroddiadau Blynyddol y Cynghorau)

Adroddiad Gorolwg Blynyddol

Yn dilyn penderfyniad Llywodraeth Cymru i ddiwygio'r ffordd y mae gwasanaethau cymdeithasol yn cael eu hadolygu a'u harchwilio, mae pob awdurdod lleol yng Nghymru yn cael eu harchwilio o dan drefniant newydd o'r enw Fframwaith Adroddiadau Blynyddol y Cynghorau (ACRF).

Y Cyfarwyddwr Statudol Gwasanaethau Cymdeithasol sy'n gyfrifol am y rhaglen newydd hon o waith sy'n cynnwys adrodd yn flynyddol i'r Cyngor ar yr hyn mae wedi ei gyflawni, ei berfformiad a'r risgiau yn ogystal â chynlluniau ar gyfer gwella holl swyddogaethau gwasanaethau cymdeithasol.

Caiff yr adroddiad ei gynhyrchu bob blwyddyn sef 'Adroddiad Gorolwg Blynyddol y Cyfarwyddwr Statudol Gwasanaethau Cymdeithasol', ynghyd â dogfennau cefnogol.  Diben yr adroddiad hwn yw cyflwyno darlun go iawn o'r gwasanaethau sy'n cael eu darparu a'u cyflawni gan wasanaethau cymdeithasol.  Mae'n amlinellu'r hyn rydym wedi'i gyflawni yn ystod y 12 mis diwethaf ac yn tynnu sylw at ein blaenoriaethau a chamau gwella ar gyfer y dyfodol.

Bydd yr Arolygiaeth Gofal Cymru (CIW) yn adolygu'r adroddiad ac yn dadansoddi'r dystiolaeth ategol cyn penderfynu ar y cynllun adolygu ac archwilio ar gyfer y cyngor yn ystod y flwyddyn i ddod.  Byddwn yn parhau i weithio'n agos gyda'r Arolygiaeth i gefnogi ein gwelliant parhaus ar draws gwasanaethau cymdeithasol.

Mae eich barn chi'n bwysig i ni a hoffwn gael eich adborth ar ba mor gywir yw'r adroddiad yn eich barn ac os rydych chi'n teimlo ei fod yn adlewyrchiad teilwng o wasanaethau cymdeithasol ym Mhowys.

Dogfennau

Adroddiad Trosolwg Blynyddol Cyfarwyddwr Statudol y Gwasanaethau Cymdeithasol 2018-19 [3MB]

I roi adborth neu i ofyn unrhyw gwestiynau ynglyn â'r adroddiad cysylltwch â ni drwy'r manylion sydd ar y dudalen hon. 

Os oes gennych gwyn am y gwasanaeth ewch i'n broses gwyno.

Cyswllt


 

Eich sylwadau am ein tudalennau

 


Tudalennau defnyddiol

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu