1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru
Hysbysiad: Adroddiad arolwg Estyn o Awdurdod Addysg Powys wedi'i gyhoeddi
Darllen mwy

Lle i briodi ym Mhowys

Nid oes rhaid i chi briodi mewn eglwys neu swyddfa gofrestru.  Mae yna nifer o adeiladau eraill wedi'u trwyddedu ar gyfer priodasau sifil.

Gellir cynnal Partneriaethau Sifil yn y Swyddfa Gofrestru, yn unrhyw un o'n safleoedd cymeradwy neu mewn lleoliad crefyddol sydd wedi cofrestru ar gyfer cynnal partneriaethau sifil.  Nad oes unrhyw leoliad crefyddol wedi cofrestru i gynnal Partneriaethau Sifil ym Mhowys ar hyn o bryd. 

A fyddech gystal â nodi bod y wybodaeth wedi'i ddarparu gan y lleoliadau ac nid rydym yn gyfrifol am ei gywirdeb.  Dylech gysylltu a'r lleoliad yn uniongyrchol er mwyn gwneud yn siwr bod y wybodaeth yn gywir cyn i chi wneud unrhyw drefniadau. 

AberhondduLlanfair-ym-MualltCrughywel
y Gelli GandryllTref-y-ClawddLlandrindod
LlanfyllinLlanidloesMachynlleth
Y DrenewyddLlanandrasY Trallwng
 Ystradgynlais 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu