SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Lle i briodi ym Mhowys

Wedding location icon

Nid oes rhaid i chi briodi mewn eglwys neu swyddfa gofrestru.  Mae yna nifer o adeiladau eraill wedi'u trwyddedu ar gyfer priodasau sifil.Image of a wedding bouquet

Gellir cynnal Partneriaethau Sifil yn y Swyddfa Gofrestru, yn unrhyw un o'n safleoedd cymeradwy neu mewn lleoliad crefyddol sydd wedi cofrestru ar gyfer cynnal partneriaethau sifil.  Nad oes unrhyw leoliad crefyddol wedi cofrestru i gynnal Partneriaethau Sifil ym Mhowys ar hyn o bryd. 

A fyddech gystal â nodi bod y wybodaeth wedi'i ddarparu gan y lleoliadau ac nid rydym yn gyfrifol am ei gywirdeb.  Dylech gysylltu a'r lleoliad yn uniongyrchol er mwyn gwneud yn siwr bod y wybodaeth yn gywir cyn i chi wneud unrhyw drefniadau.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu