1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru
Hysbysiad: Wyddoch chi y gallwch fenthyg cit casglu sbwriel wrthym ni a helpu i gadw Powys yn lân
Darllen mwy

Cynllun Gwella Hawliau Tramwy

Mabwysiadodd y cyngor ei Gynllun Gwella Hawliau Tramwy [7MB]  ar 25 Hydref 2007.   Roedd rhaid cael y cynllun dan Ddeddf Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy 2000, ac fe'i gynhyrchwyd ar ôl dwy flynedd o ymgynghori, gweithdai, asesiadau a chyfarfodydd, a sylwadau gan dros 1,700 o  bobl.

Mae'r Cynllun Gwella Hawliau Tramwy yn nodi sut bydd y cyngor yn cynllunio ac yn blaenoriaethu gwaith gwella i'r llwybrau sydd eisoes yn bodoli yn y sir.  Bydd hefyd yn helpu grwpiau eraill ym Mhowys i wella mynediad i gefn gwlad.  Mae'n gynllun uchelgeisiol sy'n nodi blaenoriaethau ac amcanion gwaith i'r dyfodol.

Lansiwyd y Cynllun yn swyddogol gan Jane Davidson AC, Y Gweinidog dros yr Amgylchedd, Cynaliadwyedd a Thai, ym mis Rhagfyr 2007.

 

rights of way improvemnent plan pic

Cynllun Gwella Hawliau Tramwy Powys yn cael ei lansio gan Jane Davidson AC, gyda'r Cynghorydd Gareth Morgan, Aelod Portffolio Gwasanaethau Cefn Gwlad a'r Cynghorydd Roche Davies, Cadeirydd y Pwyllgor Hawliau Tramwy ar y pryd.

Lawr lwytho cynllun gwella hawliau tramwy [7MB]

 

Cysylltiadau

Rhowch sylwadau am dudalen yma

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu