Cael cyngor bywyd gwyllt: Ffyrdd

Wildlife_enquiries_Roads_01

 Wildlife_enquiries_Roads_01Gallwch gael gwybodaeth am waith rheoli'r Cyngor Sir o ymylon y ffyrdd a beth i'w wneud os oes anifail trig ar y ffordd yma.

Mae'r cyngor yn rheoli rhwydwaith o dros 100 o Warchodfeydd Natur ar Ymylon y Ffyrdd, i warchod yr ystod o blanhigion sy'n tyfu yno.  I gael rhagor o wybodaeth am y rhwydwaith Gwarchodfeydd Natur ar Ymylon y Ffyrdd ewch i dudalennau  Partneriaeth Bioamrywiaeth Powys. Mae croeso i chi gysylltu â'r swyddog bioamrywiaeth os ydych am gael rhagor o wybodaeth neu os oes gennych gwestiwn am fywyd gwyllt ar ymylon y ffyrdd.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu