SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Cynllun Gweithredu Bioamrywiaeth Lleol

Cynllun Gweithredu Bioamrywiaeth Lleol

Grwp o fudiadau ac unigolion sy'n gweithio gyda'i gilydd i ddiogelu bywyd gwyllt Powys i'r dyfodol yw Partneriaeth Natur Powys. Mae ei amcanion wedi'u dynodi yng Nghynllun Gweithredu Bioamrywiaeth Lleol Powys (CGBA).

 

Cynlluniau Gweithredu

Cliciwch ar y dolenni isod i weld a llwytho rhannau o Gynllun Gweithredu Bioamrywiaeth Lleol Powys. 

 

Cynlluniau Gweithredu Cynefinoedd
Coetiroedd Conifferau [1MB] Afonydd a nentydd [1MB]
Tir amaethyddol [1MB] Afonydd a nentydd [151KB]
Cynefinoedd Gerddi [839KB] Prysgoedwigoedd a ffriddoedd [1MB]
Cynefinoedd Hirgul [3MB] Perllannau traddodiadol [68KB]
Glaswelltir asidaidd sych yr iseldir [78KB] Glaswelltiroedd calch yr ucheldir [65KB]
Dolydd yr iseldir [1MB] Rhostiroedd yr iseldir/ucheldir [743KB]
Gyforgorsydd yr iseldir [1MB] Coetiroedd Deri yr ucheldir [1MB]
Dyfroedd mesotroffig [1MB] Coetiroedd Gwlyb [1MB]
Rhosgaeau [114KB]  

 

Cynlluniau Gweithredu Rhywogaethau
Rhywogaethau planhigion estron [1MB] Brith y gors [1MB]
Gwangen, Herlyn [768KB] Pelenllys [124KB]
Ysgyfarnog [3MB] Yr Ystlum Lleiaf [111KB]
Brithyll [1MB] Barcud Coch [1MB]
Gwiddonyn mwg y ddaear dringol [997KB] Morgrug Coch y Goed [146KB]
Gyflinir [262KB] Wiwer goch [1MB]
Dyfrgi Ewropeaidd [177KB] Blonegen yr afon [751KB]
Berdysyn Gwisgi [675KB] Llysywen bendol yr afon [913KB]
Dwr-lyriad nofiadwy [737KB] Crafancfwsgl Main [1MB]
Y Gronnell [134KB] Golfan y coed [874KB]
Madfall ddwr gribog [157KB] Llygoden bengron y dwr [176KB]
Pathew [1MB] Glaswelltiroedd capiau cwyr [1MB]
Britheg frown [1MB] Cimwch yr afon [1MB]
Cornchwiglen [667KB] Ffacbysen y coed [497KB]

 

Ychwanegiadau ac Atodiadau
Cynnwys [174KB] Detholiad Rhywogaethau [1MB]
Cyflwyniad [4MB] Gwybodaeth arall [3MB]
Detholiad Cynefinoedd [186KB] Atodiadau [3MB]

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu