HYSBYSIAD: Gweithredu'r tâl o £500 i weithwyr gofal
Darllen mwy

Cais am gopi o Dystysgrif Partneriaeth Sifil

Gallwch wneud cais am gopi o dystysgrif partneriaeth sifil ar-lein trwy lenwi'r ffurflen isod. Bydd staff yn ein Gwasanaeth Cofrestru yn cynnal chwiliad cychwynnol cyn cysylltu â chi i roi gwybod i chi beth i'w wneud nesaf.Image of a civil partnership certificate

Cyn i chi wneud cais, sylwch na allwn gyflwyno tystysgrif newydd i chi oni bai fod y gofrestr sy'n cynnwys y cofnod gwreiddiol yn ein meddiant.

Byddwn yn codi ffi am gopi o dystysgrif.

Os oedd y bartneriaeth sifil y tu allan i Bowys, mae'n rhaid i chi wneud cais i'r swyddfa gofrestru sy'n gofalu am y cofnod gwreiddiol.

Gwnewch gais yma Gofynnwch am gopi o dystysgrif partneriaeth sifil

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu