Beth sydd ei angen arnom

Er mwyn trefnu priodas sifil neu bartneriaeth sifil newydd bydd rhaid i chi a'ch partner gyflwyno Hysbysiad Priodas/Hysbysiad Partneriaeth Sifil i'r Cofrestrydd lle rydych yn byw. Os byddwch yn priodi mewn capel neu eglwys ar wahân i'rEglwys yng Nghymru, bydd rhaid i chi roi Hysbysiad Priodas i'r Cofrestrydd.

 

Bydd angen i'r ddau barti gyflwyno'r dogfennau canlynol yn eu hapwyntiad hysbysu.

  • Prawf o enw, dyddiad geni a chenedligrwydd

i)                      Pasbort y Deyrnas Unedig dilys / Pasbort Ardal Economaidd Ewropeaidd.

ii)                    Os nad oes gan un partner basbort dilys rhaid iddyn nhw ddangos copi o'u tystysgrif eni hir (gydag enwau rhieni) fel prawf o'u hunaniaeth / cenedligrwydd. Os cafodd y naill bartner neu'r llall eu geni ar ôl mis Ionawr 1983 rhaid iddynt gyflwyno copi o dystysgrif eni eu mam.

  • Prawf o gyfeiriad (un o'r canlynol ar gyfer pob parti)

i)                      Bil cyfleusterau wedi'i ddyddio tri mis cyn yr apwyntiad. (Rhaid i'r bil fod am wasanaethau rydych wedi eu derbyn yn yr eiddo megis nwy, trydan, dŵr ac yn y blaen)

ii)                    Cyfriflen gan eich banc neu'ch cymdeithas adeiladu'n ddyddiedig o fewn mis cyn yr apwyntiad

iii)                  Y bil treth cyngor mwyaf diweddar ar gyfer eich cartref yn dwyn dyddiad o fewn 12 mis yr apwyntiad

iv)                  Trwydded yrru cerdyn-llun dilys yr Undeb Ewropeaidd yn cofnodi'ch cyfeiriad cyfredol.

  • Prawf amodau (os yn gymwys)

i)                      Os ydych wedi cael ysgariad neu os yw'ch priodas wedi cael ei diddymu - yr archddyfarniad terfynol ar gyfer ysgaru neu ddiddymu partneriaeth sifil

ii)                    Os yn weddw - y dystysgrif briodas a'r dystysgrif marwolaeth ar gyfer eich cyn-briod

  • Prawf newid enw (os yn gymwys)

E.e. Datganiad statudol, gweithred newid enw neu gyfwerth

Rhaid i bob un o'r dogfennau hyn fod yn rhai gwreiddiol, ni allwn dderbyn llungopïau neu brintiau.

Bwcio Dathliad Trefnu Seremoni

 

 

Cyswllt

  • Ebost: registrars@powys.gov.uk
  • Rhif ffôn: 01597 827468
  • Cyfeiriad: Gwasanaethau Cofrestru, Y Gwalia, Ffordd Ieithon, Llandrindod, Powys, LD1 6AA

 

Rhowch sylwadau am dudalen yma


Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu