1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru
Hysbysiad: Wyddoch chi y gallwch fenthyg cit casglu sbwriel wrthym ni a helpu i gadw Powys yn lân
Darllen mwy

Bandiau prisio eiddo (Y Dreth Cyngor)

Mae Asiantaeth y Swyddfa Brisio'n penderfynu pa fand y mae pob eiddo.  Yna byddwn yn pennu Treth y Cyngor i bob band.  I wybod ym mha fand y mae eich eiddo chi neu os ydych chi'n meddwl bod eich eiddo yn y band anghywir, ewch i wefan y swyddfa brisio.

Gwerthoedd band eiddo:

 

AHyd at £44,000
B£44,001 hyd at £65,000
C£65,001 hyd at £91,000
D£91,001 hyd at £123,000
E£123,001 hyd at £162,000
F£162,001 hyd at £223,000
G£223,001 hyd at £324,000
H£324,001 hyd at £424,000
I£424,001 ac uwch

Gallwch wirio band treth y cyngor ar gyfer eiddo a'r tâl flynyddol yma

Tudalennau defnyddiol

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu