Hysbysiad: Coronafeirws (COVID-19)
Darllen mwy

Treth y cyngor

Oherwydd y sefyllfa bresennol Covid-19, mae Incwm a Dyfarniadau Cyngor Sir Powys wedi sefydlu rhif ffôn penodol ar gyfer unrhyw un sy'n dymuno siarad â chynghorydd sy'n gallu eu helpu gyda gostyngiadau trethi busnes a grantiau, gwybodaeth am fudd-daliadau, materion ariannol a chyngor ar ddyledion.  Bydd y rhif ffôn hwn ar gael o 9 - 4 bob dydd.

Y rhif yw: 01597 826345

Os yw eich cartref neu'ch safle busnes wedi cael ei effeithio'n ddrwg gan y llifogydd, mae'n bosibl y gallwch hawlio rhywfaint o ostyngiad ar eich bil Treth y Cyngor neu Drethi Busnes.  Am ragor o wybodaeth ewch i'r tudalennau Treth y Cyngor: Fframwaith Disgownt Lleol (Adran 13A)  neu Trethi Busnes - Eiddo y mae'r Llifogydd wedi Effeithio arno.

 

Cysylltwch â ni:

  • Ffôn: 01597 827463  (oriau agor y swyddfa 9am - 4pm Llun - Gwe)
  • Ebost: revenues@powys.gov.uk
  • Ysgrifennwch aton ni yn: Gwasanaethau Refeniw, Blwch post 71, Llandrindod, Powys, LD1 9AQ

 

Os oes gennych unrhyw bryderon am eich bil neu'r symiau ry'ch chi eisoes wedi talu, cysylltwch â ni'n uniongyrchol un ai trwy neges e-bost revenues@powys.gov.uk neu drwy ffonio 01597 827463 a pheidiwch ymateb i unrhyw alwadau ffôn neu unrhyw negeseuon testun y byddwch efallai yn derbyn yn awgrymu eich bod yn gymwys i gael ad-daliad neu ostyngiad yn eich band oherwydd rydyn ni'n ymwybodol bod sefydliadau sy'n ceisio twyllo yn gweithredu yn y maes hwn. 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu