Hysbysiad: Balansau cyfrifon rhent tai yn Fy Nghyfrif
Darllen mwy

Treth y cyngor

Bydd ein gwasanaeth Incwm a Dyfarniadau yn lansio gwell gwasanaeth teleffoni awtomataidd yn ddiweddarach heddiw (17eg Rhagfyr 2019). Rydym wedi gwrando ar adborth cwsmeriaid dros y 6 mis diwethaf ac wedi gwneud sawl gwelliant yn seiliedig ar y sylwadau hynny. Dylai'r system wedi'i hailddatblygu gwella taith y cwsmer trwy barhau i hwyluso hunanwasanaeth a darparu pwyntiau cliriach lle y gall cwsmeriaid symud ymlaen i siarad â chynghorydd am faterion mwy cymhleth.

Cysylltwch â ni:

  • Ffôn: 01597 827463 (Mae hwn yn wasanaeth ffôn 24 awr, ond os ydych am siarad â swyddog, oriau agor y swyddfa yw  9am - 4pm Dydd Llun i Ddydd Gwener)
  • Ebost: revenues@powys.gov.uk
  • Ysgrifennwch aton ni yn: Gwasanaethau Refeniw, Blwch post 71, Llandrindod, Powys, LD1 9AQ

 

Os oes gennych unrhyw bryderon am eich bil neu'r symiau ry'ch chi eisoes wedi talu, cysylltwch â ni'n uniongyrchol un ai trwy neges e-bost revenues@powys.gov.uk neu drwy ffonio 01597 827463 a pheidiwch ymateb i unrhyw alwadau ffôn neu unrhyw negeseuon testun y byddwch efallai yn derbyn yn awgrymu eich bod yn gymwys i gael ad-daliad neu ostyngiad yn eich band oherwydd rydyn ni'n ymwybodol bod sefydliadau sy'n ceisio twyllo yn gweithredu yn y maes hwn. 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu