HYSBYSIAD: Gweithredu'r tâl o £500 i weithwyr gofal
Darllen mwy

Treth y cyngor

Llinell gymorth benodol ar Covid-19 i drigolion a busnesau Powys.
Rhif ffôn 01597 827462  Ar agor 9am - 4 pm
Gwybodaeth ar grantiau a gostyngiadau, budd-daliadau a dyfarniadau, rheoli eich arian a chyngor ar ddyledion, a chymorth a chefnogaeth arall.

Cysylltwch â ni:

  • Ffôn: 01597 827463  (oriau agor y swyddfa 9am - 1pm Llun - Gwe)
  • Ebost: revenues@powys.gov.uk
  • Ysgrifennwch aton ni yn: Gwasanaethau Refeniw, Blwch post 71, Llandrindod, Powys, LD1 9AQ

Os oes gennych unrhyw bryderon am eich bil neu'r symiau ry'ch chi eisoes wedi talu, cysylltwch â ni'n uniongyrchol un ai trwy neges e-bost revenues@powys.gov.uk neu drwy ffonio 01597 827463 a pheidiwch ymateb i unrhyw alwadau ffôn neu unrhyw negeseuon testun y byddwch efallai yn derbyn yn awgrymu eich bod yn gymwys i gael ad-daliad neu ostyngiad yn eich band oherwydd rydyn ni'n ymwybodol bod sefydliadau sy'n ceisio twyllo yn gweithredu yn y maes hwn. 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu