1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru
Hysbysiad: Wyddoch chi y gallwch fenthyg cit casglu sbwriel wrthym ni a helpu i gadw Powys yn lân
Darllen mwy

Lluosydd Ardrethu

Rydym yn cyfrifo bil treth eiddo trwy luosi ei werth ardrethol â swm penodol.  Gelwir y swm hwn yn 'luosydd ardrethu' (rating multiplier)

Bob blwyddyn mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru'n pennu'r lluosydd.  Nid yw'n gallu codi mwy na chyfradd chwyddiant (heblaw mewn blwyddyn ailbrisio).

Mae'r lluosydd ar gyfer pob blwyddyn ariannol fel a ganlyn:

Blwyddyn ariannolMultiplier (pence in the pound)
2019-202052.6c
2018-201951.4c
2017-201849.9c
2016-201748.6c
2015-201648.2c
2014-201547.2c
2013-201446.4c
2012-201345.2c
2011-201242.8c
2010-201140.9c

 

Er enghraifft

Os mai £15,000 yw gwerth ardrethol eich busnes, byddech yn defnyddio lluosydd 2018-19 (51.4c) i amcangyfrif eich trethi busnes fel a ganlyn:

£15,000 (gwerth ardrethol) x £0.514c (lluosydd) - £7,710

Ffigwr sylfaenol yw hwn cyn cael unrhyw ostyngiadau.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu