1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru
Hysbysiad: Newidiadau mewn Casgliadau Gwastraff ac Ailgylchu dros y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd
Darllen mwy

Esbonio Trethi Busnes

Trethi Busnes yw'r ffordd y bydd busnesau a'r rhai sy'n defnyddio eiddo annomestig yn cyfrannu tuag at gostau gwasanaethau lleol.

Y Cyngor sy'n casglu trethi busnes ac yn ei anfon i lywodraeth ganolog sy'n ailddosbarthu'r arian nôl i gynghorau lleol yn ôl nifer y bobl sy'n byw yn yr ardal.  Yr arian hwn,  arian treth y cyngor a nawdd gan y llywodraeth sy'n talu am wasanaethau'r cyngor. 

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu