Deddf y Tlodion Sir Drefaldwyn: Cofnodion Bwrdd Gwarcheidwaid

Mae'n bosibl na fydd yn bosibl gweld rhai cofnodion. Cysylltwch ag Archifau Powys i gael rhagor o fanylion.

Trefaldwyn a'r Pwll (Cyf: M/G/A) [17KB]

Ffordun (Cyf: M/G/F) [30KB]

Llanfyllin (Cyf: M/G/B) [62KB]

Machynlleth (Cyf: M/G/M) [26KB]

Y Drenewydd a Llanidloes (Cyf: M/G/N) [35KB]

* Undeb Y Drenewydd a Llanidloes, gweler hefyd M/H/3 a M/H/4;

* Undeb Llanfyllin gweler P/CD/CE

 

Oeddech chi'n gwybod?

Gallwn wneud ymchwil ar eich rhan

Digitised RecordsLlyfr Adroddiadau Swyddog Wyrcws Ffordun, 1795-1798 wedi'i ddigido.

 

Roedd Undeb Trefaldwyn a'r Pwll yn undeb wirfoddol a sefydlwyd yn dilyn Deddf Gilbert 1782.  Wedi hynny cafwyd Undeb Ffordun yn 1870.  Cafodd yr undebau eraill eu sefydlu'n orfodol gan Ddeddf 1834.

 

Gwybodaeth Ychwanegol

Yn y lle cyntaf Comisiwn Cyfraith y Tlodion oedd yn gyfrifol am y system, ond yn 1847 daeth Bwrdd Cyfraith y Tlodion yn ei le.   Yn 1871 sefydlwyd y Bwrdd Llywodraeth Leol gyda chylch gorchwyl oedd yn cynnwys Cyfraith y Tlodion.  Yn sgil Deddf Iechyd y Cyhoedd 1872, sefydlwyd awdurdodau iechydol trefol a gwledig ( a ddaeth yn gynghorau dosbarth gwledig a threfol yn 1894).

Cafodd y Byrddau Gwarcheidwaid, undebau a thlotai eu diddymu yn dilyn Deddf Llywodraeth Leol 1929 gan drosglwyddo'u pwerau i'r cynghorau sir trwy Bwyllgorau ac adrannau Cymorth i'r Cyhoedd (gweler cynghorau sir). Cafodd system Cyfraith y Tlodion ei ddiddymu'n llwyr yn 1948.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu