SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Deddf y Tlodion Sir Faesyfed: Cofnodion Bwrdd Gwarcheidwaid

Mae'n bosibl na fydd yn bosibl gweld rhai cofnodion.  Cysylltwch ag Archifau Powys am ragor o fanylion. 

Tref-y-clawdd (Cyf: R/G/A) [167KB]

Llanandras (Cyf: R/G/B) [13KB]

Rhaeadr (Cyf: R/G/C) [28KB]


* Tref-y-clawdd:  i weld gweithredoedd yn ymwneud ag eiddo'r wyrcws ewch i  R/DX/4

 

Oeddech chi'n gwybod?

Gallwn wneud ymchwil ar eich rhan

Gwybodaeth Ychwanegol

Yn y lle cyntaf Comisiwn Cyfraith y Tlodion oedd yn gyfrifol am y system, ond yn 1847 daeth Bwrdd Cyfraith y Tlodion yn ei le.   Yn 1871 sefydlwyd y Bwrdd Llywodraeth Leol gyda chylch gorchwyl oedd yn cynnwys Cyfraith y Tlodion.  Yn sgil Deddf Iechyd y Cyhoedd 1872, sefydlwyd awdurdodau iechydol trefol a gwledig ( a ddaeth yn gynghorau dosbarth gwledig a threfol yn 1894).

Cafodd y Byrddau Gwarcheidwaid, undebau a thlotai eu diddymu yn dilyn Deddf Llywodraeth Leol 1929 gan drosglwyddo'u pwerau i'r cynghorau sir trwy Bwyllgorau ac adrannau Cymorth i'r Cyhoedd (gweler cynghorau sir). Cafodd system Cyfraith y Tlodion ei ddiddymu'n llwyr yn 1948.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu