Beth sy' mlaen yn Amgueddfa Powysland Y Lanfa

Image of child

Mae gan yr Amgueddfa raglen gyson o arddangosfeydd bywiog a dros dro ar amrywiaeth eang o bynciau. Cysylltwch â ni gan ddefnyddio'r manylion ar y dudalen hon am ragor o wybodaeth.

Mae gennym raglen reolaidd o weithgareddau difyr i'r teulu yn Amgueddfa Powysland.

  • Gweithgareddau celf a chrefft sy'n addas i'r rhan fwyaf o blant o bob oedran a gallu.
  • Gweithgareddau chwarae a gwisgoedd wedi'u hanelu at blant iau.
  • Digwyddiadau arbennig gan fudiadau ac unigolion eraill.

 

Manylion cadw lle 

Mae ein holl ddigwyddiadau'n cael eu hysbysebu'n lleol cyn pob gwyliau ysgol ac mae angen cadw lle o flaen llaw oherwydd eu poblogrwydd. Cysylltwch â Ni am ragor o fanylion a thaliadau.

Rhaid i blant dan 8 oed fod yng nghwmni oedolyn ar gyfer gweithgareddau y tu mewn i Amgueddfeydd ac ar gyfer teithiau cerdded, rhaid i bob plentyn dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu