1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru

Cymorth i athletwyr dawnus

Ein nod yw annog rhagoriaeth trwy gefnogi athletwyr dawnus i gyflawni eu potensial. Rydym yn gweithio i gynyddu cyfranogiad, datblygu perfformiad mewn chwaraeon a helpu cyrff llywodraethu chwaraeon Cymreig i sicrhau fod cyfleoedd yn cael eu darparu ar gyfer cystadleuaeth a hyfforddiant.

Grantiau cefnogi athletwyr

Mae grantiau bychain ar gael i athletwyr sydd wedi'u lleoli ym Mhowys sy'n perfformio ar lefel grwp oedran cenedlaethol neu sydd o fewn yr 20 uchaf yng Nghymru o fewn camp, trwy Gyngor Chwaraeon Ardal Sir Drefaldwyn a Phartneriaeth Chwaraeon Brycheiniog a Maesyfed. 

Nod y ddau gynllun yw helpu athletwyr gyflawni eu potensial trwy ddarparu help tuag at gostau hyfforddi, cystadlu ac offer.

Grant Cefnogi Athletewyr Talentog - Ffurflen gais (Sir Faesyfed a Sir Brycheiniog) Grant Cefnogi Athletewyr Talentog - Ffurflen gais (Sir Faesyfed a Sir Brycheiniog)

Mynediad Am Ddim at Bobl Chwaraeon Cenedlaethol (FANS)

Mae'r cynllun hwn yn darparu mynediad am ddim i gyfleusterau hamdden Cyngor Sir Powys ar gyfer unrhyw chwaraewyr sy'n perfformio naill ai ar lefel grwp oedran cenedlaethol neu o fewn yr 20 uchaf yng Nghymru.

Mae athletwyr cymwys yn derbyn cerdyn Cynllun FANS Powys sy'n ddilys am 12 mis. 

Cais Cynllun FANS Cyngor Sir Powys Cais Cynllun FANS Cyngor Sir Powys

  • Rhaglenni Cryfder a Chyflyru

Mae rhaglenni cryfder a chyflyru Chwaraeon Powys i athletwyr ieuainc 14 - 18 oed sy'n perfformio ar lefel ranbarthol neu uwch.  

Mae'r rhaglenni hyn yn generig ac wedi'u cynllunio i gyd-fynd â rhaglenni hyfforddi chwaraeon penodol i athletwyr sy'n cyd-fynd â'u hymrwymiadau addysgol. 

Ar hyn o bryd, mae Chwaraeon Powys yn rhedeg y rhaglenni hyn yn Y Drenewydd (Gogledd Powys) ac Aberhonddu (De Powys). Mae athletwyr ieuainc yn cael eu henwebu ar gyfer y rhaglenni hyn gan eu hysgol neu gorff llywodraethu cenedlaethol.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu