Hysbysiad: Coronafeirws (COVID-19)
Darllen mwy

Gwasanaethau DBS

Pa sefydliadau fydd Cyngor Sir Powys yn gallu cynnig gwasanaeth ar eu cyfer?

Sefydliadau: A ydych chi'n prosesu llai na 1,000 o wiriadau DBS y flwyddyn?  Mae ein gwasanaethau corff ymbarel ar gyfer sefydliadau o bob maint yn ffordd syml ac eto effeithlon o reoli eich gwiriadau DBS ar-lein. Yn dilyn cyfnod o ymgynghori, byddwn yn datblygu'r pecyn delfrydol ar gyfer eich anghenion DBS.  O dan arweiniad arbenigol ein tim, bydd hi'n ffordd hawdd iawn i chi cwblhau gwiriadau ar gyfer eich staff ac/neu wirfoddolwyr. 

 

Corfforaethol: A ydych chi'n prosesu dros 1,000 o wiriadau DBS y flwyddyn ac yn edrych am ffordd gyflymach, mwy effeithlon o reoli eich gwiriadau DBS?  Bydd ein system ar-lein, a ellir ei addasu i'ch gofynion am ddim, yn symleiddio eich proses recriwtio a diogelu, yn lleihau unrhyw oedi gweinyddol ac allanoli llawer o'r cyfrifoldeb.

 

Beth gall Cyngor Sir Powys cynnig i'ch sefydliad chi?

SefydliadauCorfforaethol
Green Tick Gwiriadau DBS diderfyn, Gwiriadau Sylfaenol a gwiriadau Oedolyn yn Gyntaf DBSGreen Tick Gwiriadau DBS diderfyn, Gwiriadau Sylfaenol a gwiriadau Oedolyn yn Gyntaf DBS
Green Tick Mae'r gwasanaeth ar gael 24/7Green Tick Mae'r gwasanaeth ar gael 24/7
Green Tick Canlyniadau ar-lein cyntGreen Tick Canlyniadau ar-lein cynt
Green Tick Dilysu manylion adnabod allanol cyfunGreen Tick Dilysu manylion adnabod allanol cyfun
Green Tick Cefnogaeth a chyngor un i un dros y ffôn ar gyfer ymgeiswyr a swyddogion dilysuGreen Tick Cefnogaeth a chyngor un i un dros y ffôn ar gyfer ymgeiswyr, swyddogion dilysu a gweinyddwyr
Green Tick Ateb pob ymholiad erbyn diwedd y dydd drwy e-bostGreen Tick Ateb pob ymholiad erbyn diwedd y dydd drwy e-bost
Green Tick Systemau canlyniadau dilysu a dilynol awtomataiddGreen Tick Systemau canlyniadau dilysu a dilynol awtomataidd
Green Tick Ceisiadau'n cael eu cydlofnodi a'u cyflwyno erbyn diwedd y dyddGreen Tick Applications Ceisiadau'n cael eu cydlofnodi a'u cyflwyno erbyn diwedd y dydd
Green Tick Argymhellion recriwtio ar eich caisGreen Tick Argymhellion recriwtio ar eich cais
 Green Tick Eich gwefan dynodedig eich hun am ddim

Gallwn addasu'r pecyn hwn ar ôl cyfnod ymgynghori

i gwrdd â'ch anghenion busnes.

Green Tick Amrywiaeth o lefelau mynediad hyblyg i ddefnyddwyr

 Green Tick Ystod eang o adroddiadau ar gael ar eich cais
 Green Tick Provision Tri diwrnod o hyfforddiant am ddim
 Green Tick Llawlyfrau hyfforddiant gyda gwedd bersonol

 

 

Manylion cyswllt

  • Ebost: dbs@powys.gov.uk
  • Rhif ffôn: 01597 826814 / 01597 826886
  • Cyfeiriad: Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd, Y Gwalia, Ffordd Ieithon, Llandrindod, Powys, LD1 6AA

 

Eich sylwadau am ein tudalennau


 

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu