SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Ceisiadau i fod yn athro cyflenwi

Ceisiadau I Fod Yn Athro Cyflenwi

Cyn y gallwch wneud gwaith cyflenwi i Gyngor Sir Powys, bydd rhaid i chi lenwi pecyn cais. Anfonwch e-bost at y Tîm Athrawon Cyflenwi am becynImage of schoolchildren

Fel rhan o'r broses o dod yn athro cyflenwi, bydd rhiad cael camu gwiro cyn cyflogi, recriwtio mwy doigel gan gynnwys:-

  • Gwiriad manylach y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd
  • Dau eirda boddhaol
  • Holiadadur lechyd ar ol cynnig y swydd
  • Cofrestru a Chyngor Addysgu Cyffredinol Cymru (bydd ei enw'n newid i Gyngor y Gweithlu Addysg ym mis Ebrill 2015)

Pan fydd y gwiriadau uchod wedi'u cadarnhau, bydd eich manylion yn ymddangos ar system archebu Eteach. Byddwn yn cysyltu a chi pan fysswch chi'n glir i weithio.

Cyswllt

 

Eich sylwadau am ein tudalennau

 


 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu