SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Presenoldeb yn yr ysgol a lles

Yn ôl y gyfraith, chi fel rhiant neu ofalwr sy'n gyfrifol am wneud yn siwr bod eich plentyn yn mynd i'r ysgol ac yn cyrraedd ar amser. Os bydd eich plentyn yn methu mynd i'r ysgol (neu ddarpariaeth addysgol arall) heb reswm derbyniol ac awdurdodedig, mae'n bosibl y cewch hysbysiad cosb neu hyd yn oed eich erlyn

Yn absennol yn aml a Hysbysiadau Cosb

Bydd Hysbysiad Cosb yn golygu dirwy o £60 (sy'n codi i £120 os na fyddwch chi'n talu ar ôl 28 diwrnod ond o fewn 42 diwrnod) ar ôl colli o leiaf 10 sesiwn (5 diwrnod ysgol) heb ganiatâd yn ystod tymor ysgol.  Bydd cyrraedd yr ysgol yn hwyr yn aml h.y. ar ôl cau'r gofrestr, hefyd yn gallu arwain at Hysbysiad Cosb.

Ond cyn cyflwyno hysbysiad cosb, byddwn yn ystyried a yw er budd y cyhoedd ac a oes unrhyw ffactorau lliniarol. 

Sut y bydd Hysbysiadau Cosb yn cael eu defnyddio

  • Mae'n UN o nifer o fesurau y gallwn eu defnyddio ochr yn ochr â Gorchmynion Goruchwylio Addysg i wella lefelau presenoldeb.
  • Byddwn yn ystyried cyd-destun a chefndir amgylchiadau'r plentyn.
  • Rhaid i lefelau presenoldeb plentyn syrthio'n is na lefel benodol cyn defnyddio Hysbysiad Cosb.

Amgylchiadau pan na fyddwn yn defnyddio Hysbysiadau Cosb

  • Ni fydd yn cael ei ddefnyddio ar y diwrnod cyntaf y bydd y disgybl yn absennol o'r ysgol.
  • Ni fydd yn cael ei ddefnyddio i bob disgybl o fewn y meini prawf, heb yn gyntaf ystyried y cefndir.  Ni fydd yn cael ei ystyried os oes ffactorau lliniarol.
  • Nid yw'n ddirwy nac yn hysbysiad cosb i bob disgybl sydd i ffwrdd ar wyliau.  Bydd yn cael ei ystyried dim ond mewn achosion o fod yn absennol yn gyson.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu