1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru
Hysbysiad: taliadau gwastraff gardd wedi'u lleihau
Darllen mwy

Ysgolion arbennig a chanolfannau arbenigol

Image cynrychioli Ysgolion arbennig a chanolfannau arbenigol

Fel arfer bydd anghenion addysgol arbennig plant yn cael eu diwallu o fewn ysgolion neu leoliadau prif ffrwd.

I rai plant, ni fydd ysgol prif ffrwd yn gallu cynnig y gefnogaeth angenrheidiol, ac i helpu'r rhai hynny sydd ag anghenion difrifol a chymhleth, mae nifer o ganolfannau arbenigol sy'n gysylltiedig ag ysgolion babanod, iau, cynradd ac uwchradd prif ffrwd.  Hefyd mae tair ysgol arbennig sy'n gwasanaethu'r rhai hynny sydd angen cefnogaeth ddwys ac arbenigol.

Ysgolion arbennig

Ysgol Penmaes logo

Ysgol Penmaes

Ysgol gydaddysgol yn Ne Powys sy'n darparu addysg ar gyfer disgyblion ag anawsterau dysgu dwys a lluosog, anawsterau dysgu difrifol ac anawsterau cyfathrebu difrifol

Brynllawarch Hall School logo

Brynllywarch Hall School

Ysgol gydaddysgol sy'n darparu addysg ar gyfer plant ag anawsterau dysgu cymedrol a/neu anawsterau cymdeithasol, emosiynol neu ymddygiadol

Ysgol Cedewain Logo

Ysgol Cedewain

Ysgol gydaddysgol yng Ngogledd Powys sy'n darparu addysg ar gyfer disgyblion ag anawsterau dysgu dwys a lluosog, anawsterau dysgu difrifol ac anawsterau cyfathrebu difrifol

 

Canolfannau arbenigol

Mae Canolfannau Arbenigol yn adnodd ychwanegol sy'n rhoi cyfle i ddisgyblion cael cymorth arbenigol a phenodol i'w anghenion nhw er mwyn ceisio cau a lleihau unrhyw fwlch yn eu haddysg. 

Mae yna ganolfannau arbenigol ar draws pob cyfnodau addysg.  Fe'u gelwir yn aml yn:

  • Gyfleusterau Addysgu Arbenigol
  • Canolfan ASD
  • Yr "Uned" yn ......
  • Unedau Asesu cyn oed ysgol
  • Canolfannau Asesu
  • Unedau Arbenigol

Llefydd yn y Cyfnod Sylfaen, Cyfnod Allweddol 2 - Mae'r 4 canolfan arbenigol yn ogystal â, nid yn hytrach na lle mewn ysgol prif ffrwd.

 

 

Cludiant ysgol

Os hoffech chi gael rhagor o wybodaeth am gludiant ysgol - Anghenion Addysgol Arbennig, ewch i dudalen cludiant ysgolion.

 

Cysylltiadau

Neu os hoffech gael gwybodaeth am ein darpariaeth addysg presennol i blant a phobl ifanc sydd ag anghenion dysgu ychwanegol, cysylltwch â ni drwy'r fanylion isod:

Pe ddymunech gael mwy o wybodaeth am Raglen Drawsnewid Anghenion Dysgu Ychwanegol mae croeso i chi gysylltu â ni:

 

Rhowch sylwadau am dudalen yma

 


 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu