NEWYDD: Rheoli eich taliadau debyd uniongyrchol ar gyfer Treth y Cyngor a Threthi Busnes yn Fy Nghyfrif
Darllen mwy

Ysgol Bro Hyddgen

Sefydlwyd Ysgol Bro Hyddgen yn ysgol bob oed gyntaf yr awdurdod yn 2014. Bydd buddsoddiad gwerth £23 miliwn yn y prosiect i godi adeilad Ysgolion y 21ain Ganrif a fydd yn dod â  champws yr ysgol gynradd a champws yr ysgol uwchradd at ei gilydd ar yr un safle am y tro cyntaf, gyda chyfleusterau chwaraeon a chymunedol newydd sbon.

 

Bydd gan seilwaith yr ysgol newydd:

  • 8 dosbarth ar gyfer disgyblion o'r flwyddyn Derbyn i flwyddyn 6
  • Ystafelloedd a staff ategol Blynyddoedd Cynnar (cyn ysgol).
  • Bydd lle i 380 o ddisgyblion o flwyddyn 7 i'r 6ed dosbarth
  • Bydd darpariaeth ADY yn cael ei chynnwys ar gyfer y cyfnod cynradd a'r cyfnod uwchradd
  • Ystafell gymunedol
  • Neuadd chwaraeon
  • Llain chwarae 3G
  • Ardal Chwaraeon Aml-Ddefnydd (MUGA)

Ysgol Bro Hyddgen fydd yr ysgol bob-oed gyntaf i'w hachredu fel adeilad Passivhous yng Nghymru ac yn y DU. 

 

Newyddion diweddaraf

Mai 2018

Ysgol Bro Hyddgen image 1Mae'r broses ymgynghori i adolygu a chytuno ar ddyluniadau cychwynnol yr ysgol newydd wedi dechrau!

Mae CS Powys, Dawnus ac Architype wedi cynnal sesiynau dylunio gyda disgyblion, staff, uwch dim rheoli'r ysgol a'r llywodraethwyr.

Cafwyd disgrifiad angerddol gan Lee a Suzanna am sut mae'r adeilad wedi'i ddylunio i dyfu gyda'r disgyblion - mae'r disgyblion yn dechrau eu siwrnai addysgol yn y dosbarthiadau blynyddoedd cynnar ar y llawr gwaelod, ac yna'n symud cam wrth gam o amgylch yr adeilad ac yn gorffen eu siwrnai ysgol yn y 6ed dosbarth ar yr ail lawr.

 

Ysgol Bro Hyddgen image 2Derbyniwyd adborth ffantastig, yn enwedig gan y disgyblion ysgol a oedd i gyd yn llawn cyffro a chyflwynwyd rhai cwestiynau heriol a deallus i'r tîm dylunio!

Mae'r awdurdod nawr yn gweithio gyda phenseiri i gynnwys cymaint o'r sylwadau ag sy'n bosibl yn y cynlluniau diwygiedig.  Bydd y dyluniadau'n cael eu cyflwyno eto i'r ysgol ym mis Mehefin a bydd 'digwyddiadau galw heibio' yn cael eu trefnu ar gyfer rhieni a'r gymuned leol yn fuan.

 

Ebrill 2018

Mae Cyngor Sir Powys wedi penodi'n swyddogol Dawnus yn brif gontractwr i adeiladu'r ysgol pob oed newydd ym Machynlleth. 

Mae Dawnus yn gontractwr profiadol sy'n gweithio yng Nghymru ac wedi darparu prosiectau adeiladau ysgolion ymhob cwr o'r wlad. Maent eisoes yn gweithio gyda'r awdurdod i gyflenwi dwy ysgol gynradd newydd yn y Trallwng.

Adeilad newydd Ysgol Bro Hyddgen fydd yr ysgol bob oed Passivhous gyntaf yng Nghymru ac yn y DG.

 

Cysylltiadau

 

Rhowch sylwadau am dudalen yma

 


 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu