Hysbysiad: Cyngor llifogydd
Darllen mwy

Trawsnewid Addysg

Mae Powys wrthi'n cynnal adolygiad strategol o faes Addysg. 

 

 

Rydym wrthi ar hyn o bryd yn ymgysylltu ar ein gweledigaeth ar gyfer Addysg ym Mhowys. 

Rhowch eich barn yma 

Y dyddiad cau ar gyfer dychwelyd yr holiadur yw 24 Chwefror 2020.

Dyma'r dogfennau sydd eu hangen i chi ateb ein holiadur:

 

Mae Cyngor Sir Powys wrthi'n datblygu ei weledigaeth ar gyfer addysg ym Mhowys.  Mae'r cyngor wedi llunio dogfen sy'n amlinellu ei weledigaeth newydd ar gyfer addysg ym Mhowys.  Gallwch weld y ddogfen yma:

Mae'r cyngor am gael eich barn ar y ddogfen hon.  I roi eich barn ar y ddogfen gallwch:

  • ymateb i'n holiadur ar-lein trwy'r ddolen uchod
  • anfon ymateb ysgrifenedig un ai dros e-bost neu drwy'r post:

school.organisation@powys.gov.uk

Tîm Trefniadaeth Ysgolion a Chyfalaf, Gwasanaeth Ysgolion, Neuadd y Sir, Llandrindod, LD1 5LG

Cofiwch ymateb erbyn 24 Chwefror 2020.

Ar ddiwedd y cyfnod ymgynghori, byddwn yn diweddaru'r ddogfen weledigaeth gan ystyried yr adborth a gafwyd.  Bydd Cabinet y Cyngor yn trafod fersiwn newydd o'r ddogfen ym mis Ebrill 2020, ynghyd â chynllun gweithredu am y blynyddoedd nesaf.

 

Y daith hyd yma.

Yn ystod tymor yr Hydref 2019, bu'r Cyngor yn ymgysylltu â nifer o randdeiliaid, gan gynnwys penaethiaid, llywodraethwyr, staff ysgolion, cynghorwyr, staff y Gwasanaeth Addysg a chynghorau tref a chymuned i nodi'r heriau sy'n wynebu addysg ym Mhowys.  Yn rhan o'r gwaith hwn oedd rhannu data ar seilwaith ysgolion Powys.  I weld y data diweddaraf, cliciwch yma

Mae'r dogfennau isod yn cynnwys canfyddiadau'r gwaith ymgysylltu a wnaed dros dymor yr Hydref:

Yn seiliedig ar y canfyddiadau hyn, mae'r cyngor wedi paratoi dogfen Achos dros Newid sy'n nodi'r prif heriau i wynebu addysg yn y sir.  Mae'r ddogfen yma isod:

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu