Hysbysiad: Coronafeirws (COVID-19)
Darllen mwy

Cyllidebau ysgol a chyllid

Fforwm Ysgolion

Yn ôl Rheoliadau Fforymau Ysgolion (Cymru) 2003, mae'n rhaid i bob Cyngor sefydlu Fforwm Ysgolion.  Mae'r Fforwm hwn yn hanfodol i ddatblygu deialog hyderus a deallus rhwng y Cyngor ac ysgolion ar faterion yn ymwneud â'r gyllideb.  Mae hyn yn cynnwys lefelau ariannu ysgolion am y flwyddyn i ddod, pwysau ar gyllidebau'r dyfodol, newidiadau i'r fformiwla ariannu lleol ac adolygu contractau / cytundebau lefel gwasanaeth am wasanaethau i ysgolion.

Mae'r Cyngor yn ymgynghori â'r Fforwm Ysgolion bob blwyddyn ar faterion yn ymwneud â chyllideb ysgolion ac adolygu'i Gynllun ar Ariannu Ysgolion.  Mae'r Fforwm yn gorff ymgynghorol a chynghori, ac nid yw'n gwneud penderfyniadau.

Mae Fforwm Ysgolion Powys yn cynnwys 22 o aelodau, ac mae hyd at chwarter ohonynt ddim yn cynrychioli ysgolion.  Rhaid i gynrychiolwyr ysgolion gynnwys nifer gyfatebol o gynrychiolwyr o blith ysgolion cynradd, ysgolion uwchradd, ysgolion cymunedol, ysgolion gwirfoddol a rhaid i o leiaf un ohonynt gynrychioli ysgol arbennig.  Hefyd, rhaid cael o leiaf un rhiant lywodraethwr.

2018/2019 Aelodau presennol

EnwYn CynrychioliSwydd
Linda CrockettPenaethiaid Ysgolion CynraddPennaeth
Bethan Gwawr JonesPenaethiaid Ysgolion CynraddPennaeth
Linda GreenPenaethiaid Ysgolion CynraddPennaeth
Shan KenchingtonPenaethiaid Ysgolion CynraddPennaeth
Jess Stuart-LyonPenaethiaid Ysgolion CynraddPennaeth
Phil JonesPenaethiaid Ysgolion UwchraddPennaeth
Jackie ParkerPenaethiaid Ysgolion UwchraddPennaeth
Jim ToalPenaethiaid Ysgolion UwchraddPennaeth
John WilliamsPenaethiaid Ysgolion UwchraddPennaeth
Russell CadwalladerPenaethiaid Ysgolion ArbennigPennaeth
Anthony LancettLlywodraethwyr YsgolionLlywodraethwr Cymunedol
Eira JonesLlywodraethwyr YsgolionLlywodraethwr Sefydledig
Graham TaylorLlywodraethwyr YsgolionLlywodraethwr Cymunedol
Hugh PattrickLlywodraethwyr YsgolionLlywodraethwr AALl
Councillor Kath Roberts-JonesLlywodraethwyr YsgolionLlywodraethwr AALl
Katie MoffattLlywodraethwyr YsgolionRhiant Lywodraethwr
Maurice ThornLlywodraethwyr YsgolionLlywodraethwr Cymunedol
Sara DaviesLlywodraethwyr YsgolionRhiant Lywodraethwyr
Susan HillLlywodraethwyr YsgolionLlywodraethwr Cymunedol
Angela ButlerCyrff Proffesiynol/Undebau LlafurCynrychiolydd Athrawon
Deidre HansonCyrff Proffesiynol/Undebau LlafurCynrychiolydd Athrawon
Paul WilliamsCyrff Proffesiynol/Undebau LlafurCynrychiolydd nad yw'n Dysgu
John MeredithAwdurdodau EsgobaetholCyfarwyddwr Addysg Esgobaethol
Arsyllwyr
Y Cynghorydd Myfanwy AlexanderAelod Portffolio ar faterion Dysgu a'r Gymraeg
Y Cynghorydd Aled DaviesAelod Portffolio ar faterion Cyllid, Cefn Gwlad a Chludiant
Y Cynghorydd Peter RobertsCadeirydd Pwyllgor Dysgu, Sgiliau a'r Economi

 

Cyllid

Mae'r Cynllun Ariannu Ysgolion yn nodi'r berthynas ariannol rhwng yr Awdurdod a'r ysgolion a gynhelir sy'n cael eu hariannu gan y Cyngor.  Mae'n cynnwys gofynion o ran rheoli cyllid a materion cysylltiedig, sy'n rhwymo'r Awdurdod ac ysgolion.

Mae'r Cynllun yn berthnasol i ysgolion cymunedol, ysgolion gwirfoddol a reolir, ysgolion a gynorthwyir, ysgolion sefydledig ac ysgolion cymunedol arbennig sy'n cael eu cynnal gan yr Awdurdod.

Lawrlwytho cynllun ariannu ysgolion Powys [418KB]

Ariannu Ysgolion - Datganiad Cyllideb Adran 52

Yn ôl Rheoliadau Llywodraeth Cymru, mae'n rhaid i bob Awdurdod Addysg Lleol gyhoeddi Datganiadau Adran 52 yn flynyddol.

  • Rhan 1 - manylion y gwariant a gynllunnir ar gyfer ysgolion unigol.
  • Rhan 2 - gwybodaeth ar fethodoleg ar bennu Cyfrannau Cyllideb Ysgolion
  • Rhan 3 - gwybodaeth ar gyfrannau cyllideb pob un o ysgolion yr awdurdod.
Rhan 1 2016-17 [142KB] Rhan 2 2016-17 [326KB] Rhan 3 2016-17 [275KB]
Rhan 1 2017-18 [142KB] Rhan 2 2017-18 [348KB] Rhan 3 2017-18 [278KB]
Rhan 1 2018-19 [140KB] Rhan 2 2018-19 [310KB]   Rhan 3 2018-19 [274KB]
Rhan 1 2019-20 [404KB] Rhan 2 2019-20 [302KB] Rhan 3 2019-20 [272KB]

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu