Beth yw cost gwasanaethau gofal?

Efallai y bydd rhaid i chi wneud cyfraniad ariannol at gost y gwasanaethau gofal hyn sy'n cael eu cynnig gan y Cyngor.  Bydd maint y cyfraniad yn cael ei benderfynu gan asesiad ariannol.

Allwn ni ddim codi mwy na £80 yr wythnos am becyn gofal.

Mae rhai gwasanaethau am ddim, gyda rhai'n gofyn am gyfraniad tuag at y gost.  Mae 'na gost sefydlog i rai gwasanaethau a rhaid i bawb dalu hwn. 

Dyma rai enghreifftiau o'r gwasanaethau ry'n ni'n eu cynnig:

LefelGwasanaeth2018/19 Cost Uned
 Gofal yn y cartref (domiciliary care)£20.50 yr awr
 Cynorthwyydd Teulu£20.50 yr awr
 Presenoldeb yn y Ganolfan Ddydd£15.00 y dydd
 Presenoldeb yn y Ganolfan Ddydd a'r gwasanaethau cyflogi£15.00 y dydd
 Cludiant i'r Ganolfan DdyddDim tâl
 Gofal Seibiant mewn cartref gofal£80 yr wythnos am bob cyfnod unigol o ofal
 Cymorth 24 awr (tenantiaeth â chymorth)£80.00 yr wythnos
 Cynllun Cysylltu Bywydau£28.85 pob nôs (hyd at uchafswm o £70 yr wythnos)
 Prydau bwyd yn y Ganolfan Ddydd£7.50 y pryd
 Cymorth sy'n Gysylltiedig â ThaiCost Uned
Lefel 1Larwm Cymunedol yn unig£2.00 yr wythnos
Lefel 2Gwasanaeth Warden
9 am - 5 pm, Dydd Llun - Dydd Gwener
£9.90 yr wythnos
Lefel 3Gwasanaeth Warden
gan gynnwys galwadau
£80.00 yr wythnos
Lefel 4Ystafell sengl, gwasanaeth cadw ty a phrydau bwyd£80.00 yr wythnos

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu