1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru
Hysbysiad: Newidiadau mewn Casgliadau Gwastraff ac Ailgylchu dros y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd
Darllen mwy

Amserlen bysiau

Amseroedd bysiau lleol

Gallai gwasanaethau gael eu cwtogi neu eu dileu ar wyliau banc a gall amserlenni newid ar fyr rybudd. Cofiwch wirio pris y tocynnau ac amseroedd teithio cyn gwneud eich trefniadau teithio terfynol.

Mae bysiau ym Mhowys yn gweithredu ar sail "codi dwylo a theithio" a byddant yn aros i godi neu ollwng teithwyr mewn unrhyw le (y tu allan i'r trefi), ac nid yw'r gwasanaeth yma wedi'i gyfyngu i arosfannau bysiau. Cofiwch fod angen ystyried y rhagofalon arferol ar gyfer diogelwch ar y ffordd, a pheidiwch â chodi llaw ar y bws oni bai fod yna le diogel iddo aros.

Dylech roi gwybod i'r cwmni, gan anfon copi at y Cyngor Sir, os oes gennych unrhyw gwyn am wasanaethau bws anghyson, neu ymddygiad gyrrwr bws.

Rydym yn croesawu awgrymiadau ynglyn â sut y gallwn wella ein gwasanaethau bysiau a threnau.

T4 [491KB] T6 [333KB] 461 [16KB] 48/58 [15KB] 64 [12KB]
41 [12KB] 48 [13KB] 76 / 76a [14KB] 81 [11KB] 84 [13KB]
T12 [27KB] T14 [286KB] X43 [253KB] X47 [27KB] X75 [17KB]
B57 [62KB] B58 [61KB]    

Mae tudalen we 'powysbus' wedi'i dileu oherwydd y gwaith mawr a'r costau fyddai'n angenrheidiol er mwyn sicrhau ei bod yn cyrraedd y safon ofynnol ac yn addas i'r diben. Ar hyn o bryd, mae ap newydd yn cael ei ddatblygu i ddisodli'r hen dudalen we 'powysbus'. Defnyddiwch y ddolen i Go to the Journey Planner i gael gwybodaeth am amserlenni.Amseroedd Coleg

This information is currently being updated.  We will publish the new timetables as soon as possible. Amseroedd Ysgol

Cliciwch yma i ddod o hyd i amserlen eich bws ysgol

Gweler isod manylion y Contractwyr ar gyfer Cludiant o Gartref i'r Ysgol:

Ardal Dalgylch Ysgolion Aberhonddu [11KB] Ardal Dalgylch Ysgolion Llanfair-ym-Muallt [10KB]
Ardal Dalgylch Ysgolion Caereinion [24KB] Ardal Dalgylch Ysgolion Crughywel [10KB]
Ardal Dalgylch Ysgolion Gwernyfed [5KB] Ardal Dalgylch Ysgolion Llandrindod [8KB]
Ardal Dalgylch Ysgolion Llanfyllin [24KB] Ardal Dalgylch Ysgolion Llanidloes [21KB]
Ardal Dalgylch Ysgolion Machynlleth [18KB] Ardal Dalgylch Ysgolion y Drenewydd [23KB]
Ardal Dalgylch Ysgolion Llanandras [23KB] Ardal Dalgylch Ysgolion y Trallwng [24KB]
Ardal Dalgylch Ysgolion Ystradgynlais [10KB]  


Travelline Cymru

Bws - Traveline Cymru

Mynd i'r Cynllunydd Teithiau

Mynd i fap gydag amseroedd ymadael

Bws - Traveline Cymru

Gwefan: www.cymraeg.traveline.cymru
Ffôn: 0800 464 0000 
I gwyno am wasanaethau bysiau e-bost wales@bususers.org

Trên - National Rail Enquiries

Gwefan: www.nationalrail.co.uk
Ffôn: 08457 484 950
Ar gyfer cwynion am wasanaethau trenau e-bost hello@passengerfocus.org.uk

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu