Hysbysiad: Grantiau Busnesau newydd ar gael nawr
Darllen mwy

Amserlen bysiau

Amseroedd bysiau lleol

Gallai gwasanaethau gael eu cwtogi neu eu dileu ar wyliau banc a gall amserlenni newid ar fyr rybudd. Cofiwch wirio pris y tocynnau ac amseroedd teithio cyn gwneud eich trefniadau teithio terfynol.

Mae bysiau ym Mhowys yn gweithredu ar sail "codi dwylo a theithio" a byddant yn aros i godi neu ollwng teithwyr mewn unrhyw le (y tu allan i'r trefi), ac nid yw'r gwasanaeth yma wedi'i gyfyngu i arosfannau bysiau. Cofiwch fod angen ystyried y rhagofalon arferol ar gyfer diogelwch ar y ffordd, a pheidiwch â chodi llaw ar y bws oni bai fod yna le diogel iddo aros.

Dylech roi gwybod i'r cwmni, gan anfon copi at y Cyngor Sir, os oes gennych unrhyw gwyn am wasanaethau bws anghyson, neu ymddygiad gyrrwr bws.

Rydym yn croesawu awgrymiadau ynglyn â sut y gallwn wella ein gwasanaethau bysiau a threnau.

Traveline Cymru

Bws - Traveline Cymru

Mynd i'r Cynllunydd Teithiau

Mynd i fap gydag amseroedd ymadael

Bws - Traveline Cymru

Gwefan: www.cymraeg.traveline.cymru
Ffôn: 0800 464 0000 
I gwyno am wasanaethau bysiau e-bost wales@bususers.org

Trên - National Rail Enquiries

Gwefan: www.nationalrail.co.uk
Ffôn: 08457 484 950
Ar gyfer cwynion am wasanaethau trenau e-bost hello@passengerfocus.org.uk


Amseroedd Coleg

Rydym yn diweddaru'r wybodaeth ar hyn o bryd.  Fe wnawn gyhoeddi'r amserlenni newydd mor fuan â phosibl.

 Amseroedd Ysgol

Cliciwch yma i ddod o hyd i amserlen eich bws ysgol

Gweler isod manylion y Contractwyr ar gyfer Cludiant o Gartref i'r Ysgol:

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu