Hysbysiad: Cyngor llifogydd
Darllen mwy

Prynu Tocynnau Crwydro, Tocynnau Teulu neu Docynnau Aml-Daith

buses_01

Prynwch docyn ar y bws cyntaf yr ewch arno, a defnyddiwch y tocyn i fynd a dod fel y mynnwch drwy'r dydd.Tocyn Crwydro Powys

Dim ond £9 i oedolyn a £6 i blentyn yw pris Tocyn Crwydro Powys. Gyda hwn, gallwch deithio ar fysys sy'n rhan o'r cynllun yn ddi-ben-draw trwy'r dydd. Gallwch dorri eich siwrnai pryd bynnag a lle bynnag y dymunwch.

Tocynnau Aml-Daith - 10 siwrnai am bris 7*

Os ydych yn defnyddio'r bws yn rheolaidd, gallwch brynu tocynnau am bris rhatach. Gofynnwch i'ch gyrrwr am fanylion y gostyngiadau ar y daith sy'n berthnasol i chi.

Tocyn Teulu Powys*

Ar gyfer 2 oedolyn a hyd at 3 o blant NEU 1 oedolyn a hyd at 4 o blant.

Mae tocyn unffordd a thocynnau dychwel misol i deuluoedd ar gael am yr un pris â dau docyn oedolyn.

Tocynnau Crwydro Undydd Powys i Deuluoedd*

Teithio trwy'r dydd am £18

Ar gyfer 2 oedolyn a hyd at 3 o blant NEU 1 oedolyn a hyd at 4 o blant 

* Dim ond ar Wasanaethau y mae Powys yn eu cynorthwyo mae'r tocynnau hyn ar gael.Cynllun i rai 16-18 oed

Mae Llywodraeth Cymru'n rhedeg cynllun sy'n caniatáu i bob unigolyn 16-18 oed sy'n byw yng Nghymru i gael gostyngiad wrth deithio ar fws.

Bydd rhai gwasanaethau'n cynnig tocynnau am £1 [408KB] , tra bod eraill yn gostwng eu prisiau o draean.

Apply to the Welsh Government for a pass  

 


Contacts

 

Feedback about a page here


 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu