1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru
Hysbysiad:Taliadau am gasglu gwastraff swmpus i godi
Darllen mwy

Rhybuddion a Chyngor am Lifogydd

Rhybuddion llifogydd

Cyngor am lifogydd

Am ymholiadau am lifogydd a gwybodaeth am eich eiddo, cysylltwch ag Natural Resources Wales:

  • Llinell ymholiadau cyffredinol - 03000 65 3000
  • Llinell ffôn Llifogydd - 0345 988 1188

Am ymholiadau llifogydd a gwybodaeth am ffyrdd a chludiant cysylltwch â Desg Gymorth Priffyrdd:

  • 0845 602 7035
  • 01597 82 7465 /
Report a flood here Report Flooding


Cynllunio i atal llifogydd

Llinell Llifogydd - 0345 988 1188

Ymunwch â'r llinell llifogydd i gael rhybuddion llifogydd 24 awr y dydd dros y ffôn, drwy neges destun neu neges e-bost.

Y ffordd orau i leihau'r perygl o lifogydd i'ch cartref ac i amddiffyn eich eiddo yw cael cynllun llifogydd.  Gellir cael rhagor o gyngor a gwybodaeth trwy fynd i :

Gall cynllun llifogydd eich helpu i weithredu'n gyflym ac i wneud penderfyniadau ymarferol mewn achos o lifogydd.  Dylai eich cynllun llifogydd gynnwys manylion cyswllt defnyddiol ar gyfer sefydliadau fel y Llinell Llifogydd a'ch cwmni yswiriant a phrif wasanaethau.

Gwaith Gwella Draenio Tir [212KB]Cynlluniau llifogydd

Mae Asiantaeth yr Amgylchedd wedi llunio Cynllun Llifogydd Personol ynghyd â thaflen sy'n cynnig cyngor ymarferol ar beth i'w wneud cyn, yn ystod ac ar ôl llifogydd. 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu