Rhybuddion a Chyngor am Lifogydd

Rhybuddion Llifogydd

Dysgwch am eich perygl o lifogydd a beth i'w wneud yn ystod llifogydd, gan gynnwys sut i gofrestru ar gyfer rhybuddion llifogydd - Gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru

Cynllunio i atal llifogydd

Llinell Llifogydd - 0345 988 1188

Ymunwch â'r llinell llifogydd i gael rhybuddion llifogydd 24 awr y dydd dros y ffôn, drwy neges destun neu neges e-bost.

Y ffordd orau i leihau'r perygl o lifogydd i'ch cartref ac i amddiffyn eich eiddo yw cael cynllun llifogydd.  Gellir cael rhagor o gyngor a gwybodaeth trwy fynd i :

Gall cynllun llifogydd eich helpu i weithredu'n gyflym ac i wneud penderfyniadau ymarferol mewn achos o lifogydd.  Dylai eich cynllun llifogydd gynnwys manylion cyswllt defnyddiol ar gyfer sefydliadau fel y Llinell Llifogydd a'ch cwmni yswiriant a phrif wasanaethau.

Gwaith Gwella Draenio Tir [212KB]

Cynlluniau llifogydd

Mae Asiantaeth yr Amgylchedd wedi llunio Cynllun Llifogydd Personol ynghyd â thaflen sy'n cynnig cyngor ymarferol ar beth i'w wneud cyn, yn ystod ac ar ôl llifogydd.

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu