SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Cynllun Triongl Melyn

Mae Uned Diogelwch ar y Ffyrdd Cyngor Sir Powys wedi lansio menter newydd sbon, a fydd yn rhoi'r cyfle i yrwyr car arddangos ffyrdd newydd o ddod o hyd i fanylion y gyrrwr yn gyflym petai damwain.

Yellow Card imageBydd y cynllun yn cymryd ffurf sticer triongl melyn a'r cerdyn "Eich Manylion" melyn [102KB] . Bydd y cerdyn yn rhoi gwybodaeth am berthnasau agosaf, cyflyrau meddygol, alergeddau a meddyginiaethau y gyrrwr. Byddwn yn dweud wrth yrwyr i gadw'r cerdyn hwn ym mlwch menig eu cerbyd.  

Bydd y triongl melyn yn cael ei arddangos ar y gornel ochr chwith y tu mewn i'r sgrin wynt, y tu allan i ardal edrych y gyrrwr, er mwyn rhoi gwybod i'r gwasanaethau brys fod y wybodaeth yn y blwch menig.

Gofyn am eich Sticer Triongl Melyn yma Cais am Sticer Triongl Melyn


Cysylltiadau

Mae'r manylion cysylltu hyn wedi'u bwriadu at ddibenion Addysg a Hyfforddiant Diogelwch ar y Ffyrdd yn unig

 

Eich sylwadau am ein tudalennau

 


Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu