Toglo gwelededd dewislen symudol

Cynlluniau Diogelwch ar Feic

 

image of couple with bike
Fyddech chi'n hoffi seiclo mwy, ond yn teimlo nad oes digon o hyder gennych?

Hoffech chi ddechrau seiclo i'r gwaith ond yn teimlo'n ansicr sut i ymdopi mewn traffig?

Efallai mai ystyried seiclo mwy gyda'r plantos ydych chi?

Beth bynnag fo'ch anghenion, gall yr Uned Ddiogelwch ar y Ffordd gynnig sesiwn am ddim i chi gyda Hyfforddwr Seiclo o Safon Cenedlaethol, i'ch helpu i wella'ch ymwybyddiaeth wrth seiclo, neu i adeiladu eich hyder ar y ffordd. Gall ein hyfforddwyr gynnig help a chyfarwyddyd i chi mewn ffordd gynnes a chyfeillgar, beth bynnag fo'ch gallu.

Mae BikeAbility Wales  yn cynnig amrywiaeth o ddosbarthiadau hyfforddiant seiclo i bobl o bob oed a lefel gallu.

Ewch i wefan sustrans i gael rhagor o wybodaeth am ddiogelwch wrth seiclo i blant.