Cynlluniau Diogelwch ar gyfer Ceir

Pass Plus CymruMae Pass Plus Cymru ar gael i bawb rhwng 17 a 25 oed sydd wedi llwyddo yn eu prawf gyrru. Mae'r cwrs yn cynnwys sesiwn theori 2.5 awr a sesiwn ymarferol naw awr fesul pâr (yn nes ymlaen) gyda Hyfforddwr Gyrru Cymeradwy, am ddim ond £20. I gael rhagor o wybodaeth, neu i gadw lle, ewch i www.dragondriver.com 

 

Asesu Gyrwyr Aeddfed

Cynllun asesu gyrru AM DDIM sy'n para un awr yw Drive On i helpu gyrwyr hyn ym Mhowys i yrru'n fwy hyderus a diogel. Bydd Hyfforddwyr Gyrru Cymeradwy'n cynnal yr asesiadau, a gallwch gael eich asesu yn eich cerbyd eich hun.

Cofrestrwch ar gyfer y Cynllun gan ddefnyddio'r manylion cyswllt ar y dudalen yma.

 

Gyrru Aeddfed

Mae'r Uned Diogelwch ar y Ffyrdd yn cynnal sesiynau cyngor a gwybodaeth (mewn dosbarth) ar gyfer gyrwyr dros 55 sydd am ddiweddaru eu gwybodaeth am ffyrdd a Rheolau'r Ffordd Fawr.

Mae'r sesiynau yn gyfan gwbl am ddim ac yn cael eu cynnal o amgylch y sir bob tri mis.

Dyddiadau nesaf: TBC

 

Teithwyr mewn car

Wedi Clywed am y Pedwar Marwol? Dyma'r achosion marwolaeth mwyaf cyffredin mewn damweiniau ar y ffordd: yfed dan ddylanwad diod neu gyffuriau, gyrru'n rhy gyflym, peidio â gwisgo gwregys diogelwch a defnyddio ffôn symudol wrth yrru.

Hyd yn oed os nad ydych yn gyrru, mae gennych lais pan ddaw hi'n fater o'ch diogelwch chi'ch hun. Rydym yn annog pobl ifanc i ddilyn ymgyrch Facebook a fydd yn eu galluogi i gael cyngor ac awgrymiadau ar ddulliau amgen o ddylanwadu ar ymddygiad pobl eraill os ad oes ganddynt ddigon o hyder i ddweud wrthynt.

Dilynwch yr ymgyrch: Ymgyrch Facebook Fatal 4law

 

Seddi ceir i blant 

Mae Uned Diogelwch ar y Ffyrdd Powys yn gallu archwilio i weld a yw sedd car eich plentyn wedi'i gosod yn gywir - ac maen nhw'n gwneud hwn am ddim! Mae pob un o'n swyddogion wedi cwblhau hyfforddiant Ymwybyddiaeth Seddi Diogelwch Plant sydd wedi'i achredu gan y Sefydliad Iechyd a Diogelwch Galwedigaethol (IOSH).

Cysylltwch â road.safety@powys.gov.uk i drefnu i ni wirio'ch sedd car plentyn.

Cais i archwilio sedd car plentyn [42KB]

Gallwch gael arweinlyfr ar ddiogelwch eich plentyn yn y car a gweld a ydych yn rhoi'r plentyn yn y sedd gar gywir. Ewch i  www.goodeggcarsafety.com i gael copi. 

Seddau car plant a'r Gyfraith, ewch i visit Gov.uk

Hefyd, edrychwch ar "Carrying Children Safely" a gynhyrchwyd gan RoSPA (The Royal Society for the Prevention of Accidents)


Cysylltiadau

Mae'r manylion cysylltu hyn wedi'u bwriadu at ddibenion Addysg a Hyfforddiant Diogelwch ar y Ffyrdd yn unig

 

Eich sylwadau am ein tudalennau

 


 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu