SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Cynlluniau Diogelwch ar Feiciau Modur

Ride Safely SignMae'n bosibl eich bod wedi gweld ein harwyddion 'Reidiwch yn ofalus'. Nid yn unig y mae'r rhain yn atgoffa pobl i fod yn ddiogel ar y ffordd ond hefyd ar gefn pob arwydd fe welwch sticer yn dangos y cyfeirnod grid. Os bydd argyfwng neu os byddwch wedi torri i lawr, gallwch ddweud wrth y gwasanaethau brys beth yw'r cyfeirnod grid er mwyn iddynt wybod yn union ble rydych chi. Mae'r cefn yr arwydd hefyd yn dangos rhif y ffordd er gwybodaeth.  

 

Bikesafe

Menter sy'n cael ei harwain gan yr heddlu yw Bikesafe. Y nod yw ymgysylltu â beicwyr modur mewn amgylchedd heb unrhyw wrthdaro,  mewn ymgais i gynyddu eu hymwybyddiaeth a chreu dymuniad diffuant i ddysgu sut i reidio'n ddiogel.

Rydym yn darparu lleoedd AM DDIM ar y cynllun i drigolion Powys.

I gael rhagor o wybodaeth, neu i ddod o hyd i'ch cwrs agosaf, ewch i www.bikesafe.co.uk

 

Ride On - cyflwyniad i feicio modur profiadol

Cynllun undydd ar gyfer pawb â thrwydded yrru lawn ar gyfer beic modur yw Ride On, gyda hyfforddiant gan Diwtoriaid Cymeradwy y grwp RoSPA lleol, Reidwyr Profiadol Sir Amwythig a Phowys (SAPAR). Byddant yn asesu eich sgiliau reidio ac yn rhoi awgrymiadau a chyngor unigol i chi er mwyn i chi gael mwy o fudd o'ch profiad o reidio.

Dyddiadau nesaf: TBC 

Am ddim os ydych chi'n byw neu'n gweithio ym Mhowys.

 

Biker Down

Fyddech chi'n gwybod beth i'w wneud pe byddech chi'n dod ar draws damwain beic modur? Cwrs tair-awr am ddim yw Biker Down ac mae'n cynnwys:

  • Sut i reoli sefyllfa'r ddamwain
  • Ymwybyddiaeth o gymorth cyntaf a thynnu'r helmed
  • Chwalu'r mythau ynglyn ag amlygrwydd

Pan fyddwch wedi cwblhau'r cwrs, byddwch yn derbyn eich pecyn cymorth cyntaf eich hun i'w gario ar y beic, ynghyd â gwybodaeth ynglyn â sut i drin damwain beic modur os mai chi yw'r cynaf i ddod ar draws y ddamwain.

Dyddiadau nesaf - TBC

Os na allwch chi ddod i sesiwn Biker Down ar nos Iau, ac os oes grwp o 8 neu fwy ohonoch chi, rydym yn fodlon dod â Biker Down atoch chi, hyd yn oed ar benwythnos.

Ewch i www.facebook.com/BikerDownPowys i gael rhagor o wybodaeth.

 

Crash Cards

Mae Crash Card yn fenter ledled y DU a gyflwynwyd gan Glwb Beicio Modur yr Ambiwlans. Bydd eich manylion ar y cerdyn, sy'n cael ei ddodi y tu mewn i'ch helmed, a bydd smotyn bach gwyrdd ar gornel bellaf eich cysgod llygaid.

Os byddwch yn cael damwain, bydd y smotyn gwyrdd yn dweud wrth y gwasanaethau brys bod manylion personol yn cael eu storio yn eich helmed, a fydd yn helpu gydag unrhyw driniaeth frys a gewch.

Mae'r rhain Am Ddim i drigolion Powys

Ewch i wefan Crash Card UK i gael rhagor o fanylion.


Cysylltiadau

Mae'r manylion cysylltu hyn wedi'u bwriadu at ddibenion Addysg a Hyfforddiant Diogelwch ar y Ffyrdd yn unig

 

Eich sylwadau am ein tudalennau

 


Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu