SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Rhoi gwybod i ni am Dŵr yn llifo o garthffos neu brif bibell dŵr

Os yw llif yn cael ei achosi gan bibell dŵr yn torri neu ddŵr yn gollwng o garthffos, cysylltwch â ni gydag enw'r cwmni dŵr perthnasol ar gyfer eich ardal chi:

Rhoi gwybod am ddŵr sy'n gollwng i Gwmni Severn Trent Water

Hysbysu cwmni Dŵr Cymru am ddŵr yn gollwng

 

Rydym yn gyfrifol am y canlynol:

  • Datblygu strategaeth rheoli peryglon llifogydd lleol
  • Cadw cofrestr o asedau rheoli risgiau llifogydd
  • Archwilio i lifogydd; rhoi ffurflenni Caniatâd Draeniad Tir ar gyfer gwaith ar ddyfrffosydd   arferol, gan gynnwys camau Gorfodi.

Cewch ofyn i edrych ar y gofrestr sy'n rhestru lleoliad nodweddion ac asedau sydd wedi'u cynnwys yn y gofrestr asedau risgiau sylweddol trwy gysylltu â'n Tîm Draeniad Tir trwy e-bost:  land.drainage@powys.gov.uk

Archwilio llifogydd

Yn ôl y gyfraith, rhaid i ni archwilio i'r canlynol:

  • Pa sefydliadau sy'n gwneud gwaith rheoli peryglon llifogydd
  • A yw pob un o'r sefydliadau hyn wedi gwneud, neu'n bwriadu gwneud, y gweithgarwch hwnnw wrth ymateb i lifogydd?

Pan rydym wedi archwilio rhaid i ni wneud y canlynol:

  • Cyhoeddi canlyniadau'r archwiliad
  • Rhoi gwybod i sefydliadau perthnasol

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu