Polisi Parcio, Adroddiadau Blynyddol a Gwybodaeth

Daeth Cyngor Sir Powys yn Awdurdod Gorfodi Sifil o 1 Ebrill 2011, gyda'r cyngor yn cymryd cyfrifoldeb am orfodi cyfyngiadau parcio ar gefnffyrdd a ffyrdd y sir.  Er i Heddlu Dyfed-Powys roi'r gorau i gyflogi wardeniaid traffig, maen nhw'n dal i gadw pwerau i ddelio â materion megis rhwystrau a pharcio peryglus.

 

Polisi Parcio

Gallwch weld polisi'r cyngor ar faterion parcio ar, ac oddi-ar y stryd yma. [523KB]

Papur Cabinet - Polisi Parcio Rhagfyr 2017

 

Adroddiadau Blynyddol

Adroddiad Parcio Blynyddol 2015-16 [499KB]

 

Data Blynyddol

Mae'r data isod yn dangos gwybodaeth ar yr holl ddirwyon a gyflwynwyd bob blwyddyn ariannol yn dilyn gweithredu'r gwaith gorfodi parcio sifil ym mis Ebrill 2011.  Daw ceisiadau cyson am y wybodaeth hon dan Ddeddf Rhyddid Gwybod, a chaiff ei sensiteiddio i sicrhau nad oes unrhyw enwau'n cael eu cyhoeddi.  Mae modd ffiltro'r wybodaeth yn ôl gwahanol golofnau er mwyn ateb y mwyaf o gwestiynau. Bydd data ar gyfer y flwyddyn ariannol flaenorol yn cael ei ychwanegu ym mis Gorffennaf bob blwyddyn.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu