1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru
Hysbysiad: A-Y Ailgylchu - Ddim yn siŵr ym mha focs i roi eich gwastraff o'r tŷ?
Darllen mwy

Deddfwriaeth a Rheoliadau

Sut alla' i sicrhau mod i'n gyfarwydd â'r rheoliadau cyfnewidiol a'r ddeddfwriaeth ddiweddaraf?  

Y ffordd orau o sicrhau eich bod yn gyfarwydd â'r sefyllfa ddiweddaraf yw ymuno â chymdeithas landlordiaid a fydd yn sicrhau eich bod yn gwybod am unrhyw newidiadau angenrheidiol yn y ddeddfwriaeth a'r rheoliadau - cysylltwch â'r National Landlords Association, y Guild of Residential Landlords neu'r Residential Landlord Association i gael rhagor o wybodaeth.

Mae Adran Dai Sector Preifat Cyngor Powys yn gorfodi safonau tai ac arferion rheoli mewn lletyau ar rent, a dylai landlordiaid gysylltu â nhw os ydynt am gael gwybodaeth ynghylch gofynion maint ystafelloedd, rhagofalon tân, amwynderau ac ati. Ffoniwch 01597 827464 i gael rhagor o wybodaeth.

Hafren Dyfrdwy yn annog landlordiaid i weithredu i osgoi costau a achosir gan reoliadau. Darllen mwy yma.


Cyswllt

 

 

Eich sylwadau am ein tudalennau

 


Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu