SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Cyflogaeth a Ganiateir ac a Waherddir ar gyfer Plant (Trwyddedau Cyflogaeth Plant)

Cyflogaeth sy'n Waharddedig i Blant

Ni plant o unrhyw oed weithio yn y meysydd canlynol:-

 • mewn sinema, theatr, disgo, neuadd ddawns neu glwb nos, ac eithrio mewn cysylltiad â pherfformiad gan blant.
 • gwerthu neu ddosbarthu alcohol, ac eithrio mewn cynwysyddion sydd wedi'u selio. 
 • darparu llaeth.
 • dosbarthu olew tanwydd.
 • mewn cegin fasnachol.
 • casglu neu ddidoli gwastraff.
 • mewn unrhyw waith mwy na 3 metr uwchben y ddaear/lefel y llawr.
 • mewn gwaith lle mae modd dod i gysylltiad â chyfryngau ffisegol, biolegol neu gemegol niweidiol.
 • casglu arian neu ganfasio o ddrws i ddrws ac eithrio dan oruchwyliaeth oedolyn.
 • mewn gwaith lle mae modd dod i gysylltiad â deunyddiau oedolion neu sefyllfaoedd sydd am y rheswm yma yn anaddas mewn ffyrdd eraill i blant weithio ynddynt.
 • gwerthu dros y ffôn.
 • mewn unrhyw ladd-dy neu'r rhan honno o siop cigydd neu safle arall lle lleddir anifeiliaid, neu lle bydd bwtsiera a pharatoi celanedd anifeiliaid i'w gwerthu.
 • fel gweinydd neu gynorthwyydd mewn ffair neu arced neu unrhyw safle arall lle ceir peiriannau awtomatig gemau neu hap neu sgil neu ddyfeisiau tebyg er adloniant y cyhoedd.
 • yn gyfrifol am ofal personol trigolion unrhyw gartref gofal preswyl neu gartref nyrsio. 

Nid yw hyn yn atal plant rhag cymryd rhan mewn perfformiad dan ddarpariaethau trwydded a gyflwynir yn unol â Deddf Plant a Phobl Ifanc 1963 a Rheoliadau Plant (Perfformiadau a Gweithgareddau) (Cymru) 2015.Cyflogaeth a ganiateir ar gyfer plant 14 neu hyn

Caniateir gwaith ysgafn yn unig ar gyfer plant 14 neu hyn

Cyflogaeth a ganiateir ar gyfer plant 13 oed

 Dim ond yn y categorïau isod y caniateir i blentyn 13 oed wneud gwaith ysgafn:

 •     gwaith amaethyddol neu arddwriaethol
 •     dosbarthu papurau newydd, cylchgronau a deunydd arall wedi'i argraffu
 •     gwaith siop, gan gynnwys stacio silffoedd
 •     siopau trin gwallt
 •     gwaith swyddfa
 •     golchi ceir â llaw ar safle preswyl preifat
 •     mewn caffi neu fwyty
 •     mewn stablau ceffylau
 •     gwaith glanhau mewn gwestai a sefydliadau eraill sy'n cynnig llety

Contacts

 • Email: education@powys.gov.uk
 • Phone: 01597 826422
 • Address: Schools and Education Service, Powys County Hall, Spa Road East, Llandrindod Wells, Powys, LD1 5LG

Follow us on: 

 

Feedback about a page here

 


Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu