SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Trwyddedau ar gyfer tatwyddion, trydylliadau, electrolysis ac aciwbigiadau (Acupuncture)

Tattoo LicenceRhaid i unrhyw un sy'n gwneud unrhyw waith trydyllu'r croen (gan gynnwys aciwbigo, gwneud tatws, gwneud tyllau clustiau, trydylliadau cosmetig, lliw lled-barhaol ar y croen ac electrolysis) gael eu cofrestru gyda'r Cyngor.

Mae cofrestru yn diogelu aelodau'r cyhoedd rhag firysau sy'n cael eu cludo yn y gwaed megis HIV, Hepatitis B, Hepatitis C a heintiau eraill. Mae gan y cyngor fân ddeddfau sydd wedi'u cymeradwyo i osod y safonau er mwyn i eiddo trydyllu'r croen weithredu mewn dull glân.

Rhaid i unigolion sy'n gwneud gwaith trydyllu'r croen gydymffurfio â'r mân ddeddfau hyn.

 

Sut i gofrestru

I weld os yw eich busnes angen cofrestru â chydymffurfio gyda'r is-ddeddfau hyn, dylech gysylltu a ni ar y ffôn neu ar e-bost i ni gadarnhau i chi. Gallwn hefyd roi gwybod am ddeddfwriaeth newydd sy'n cael ei chyflwyno a'r effaith y bydd hynny'n ei gael arnoch yn y dyfodol agos.

Os bydd angen i chi gofrestru, byddwn yn darparu ffurflen gais i chi ei llenwi a'r chyflwyno ynghyd â ffi gofrestru.

Ar ôl derbyn cais, bydd Swyddog yn cynnal archwiliad. Os caiff y safle ei gymeradwyo, byddwn yn cyflwyno'r drwydded.

Llenwch gais ar-lein trwy ddefnyddio'r ddolen isod.  Bydd y dolenni yn eich tywys i wefan arall y llywodraeth.

Gwneud cais am drwydded i wneud aciwbigo, tatŵio, tyllu a/neu electrolysis

Bydd ffi i'w thalu am y drwydded.

 

 

Cwynion gan Ddefnyddwyr

Os oes gennych gwyn am fusnes sy'n gweithredu o dan y dull cofrestru hwn, cysylltwch â'ch swyddfa leol gan ddefnyddio'r manylion ar y dudalen hon.

Cysylltiadau

  • Ebost: public.protection@powys.gov.uk
  • Rhif ffôn: 01597 827467
  • Manylion cyswllt ar gyfer Gogledd Powys: Lechyd yr Amgylchedd, Neuadd Maldwyn, Ffordd Hafren, Y Trallwng, Powys, SY21 7AS
  • Manylion cyswllt Safonau Masnach (Iechyd a Symudiadau Anifeiliaid): Lechyd yr Amgylchedd, Neuadd Brycheiniog, Ffordd Cambrian, Aberhonddu, Powys, LD3 7HR
  • Manylion cyswllt Safonau Masnach (Defnyddwyr): Lechyd yr Amgylchedd, Y Gwalia, Ffordd Ieithon, Llandrindod, Powys, LD1 6AA

Eich sylwadau am ein tudalennau

 


Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu