Ffioedd tystysgrifau

Mae'r ffioedd wedi'u marcio gyda * wedi'u gosod gan y Swyddfa Gofrestru Cyffredinol ar gyfer Lloegr a Chymru

Tystysgrifau Geni, Marw, Priodi neu Bartneriaeth Sifil (o 16 Chwefror 2019)

Pob tystysgrif sy'n cael ei rhoi wrth gofrestru

£11*

Gwasanaeth Safonol:

Post 2il ddosbarth, neu ei chasglu o fewn 15 diwrnod gwaith.

 

£11*

Gwasanaeth Blaenoriaeth:

Post dosbarth 1af, neu ei chasglu erbyn y diwrnod gwaith nesaf (rhaid archebu erbyn 3pm).

 

£35*

 

Am ragor o fanylion am wasanaethau postio cysylltwch â Gwasanaeth Cofrestru Powys drwy ffonio 01597 827468, neu drwy anfon e-bost at family.history@powys.gov.uk.

Ffioedd ar gyfer dibenion anstatudol
Tystiolaeth o fywyd£25

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu