Hysbysiad: Coronafeirws (COVID-19)
Darllen mwy

Seremonïau priodas a seremonïau sifil

Mae ffioedd a nodwyd gyda * wedi'u gosod gan y gyfraith. Mae ffioedd a nodwyd gyda ^ wedi'u nodi gan y cyngor ac yn cael eu hadolygu bob blwyddyn.

Ffioedd ar gyfer Priodi / Seremonïau Partneriaeth Sifil

Ffioedd

Swm

I'w thalu

Ffi archebu (ni ellir ei had-dalu / ni fyddwn yn ei thynnu o'r pris llawn)

£21^

wrth i chi archebu

Hysbysiadau Priodas / Partneriaeth Sifil

£35 yr un*

Apwyntiad gyda'ch swyddfa leol

Ffi'r Seremoni

Gwelwch isod

Un mis cyn y seremoni

 

Ffioedd cofrestru ar gyfer lleoliadau trwyddedig

Dydd Llun - dydd Iau

£327^

Dydd Gwener

£343^

Dydd Sadwrn

£395^

Dydd Sul / Gŵyl Banc

£468^

 

Ffioedd cofrestru ar gyfer adeilad Crefyddol

 Dydd Sul - dydd Sadwrn

£86*

 

Ffioedd cofrestru ar gyfer Swyddfeydd Cofrestru

 

Llun - Gwener

Sadwrn

(Cyn 12pm)

Lle i nifer bobl

Swyddfa Gofrestru Aberhonddu - Neuadd Brycheiniog, Aberhonddu

£46*

£173^

4

Swyddfa Gofrestru'r Gelli Gandryll - Swyddfeydd Cyngor y Dref, Y Gelli Gandryll

£46*

£173^

12

Swyddfa Gofrestru Powys - Y Gwalia, Llandrindod

£46*

£173^

4

Swyddfa Gofrestru'r Drenewydd - Y Parc, Y Drenewydd

£46*

£173^

4

Swyddfa Gofrestru'r Trallwng - Neuadd Maldwyn, Y Trallwng

£46*

£173^

4

Swyddfa Gofrestru Ystradgynlais - Y Llyfrgell, Ystradgynlais

£46*

£173^

4

Ffioedd Cofrestru ar gyfer Ystafelloedd Seremoni'r Cyngor

 

Llun-Gwener

Sadwrn

(Cyn 12pm)

Lle i nifer o bobl

Ystafell y Cadeirydd - Neuadd Brycheiniog, Aberhonddu

£95^

£210^

30

Ystafell Parc Creigiau - Y Gwalia, Llandrindod

£95^

£210^

20

Y Siambr, Neuadd y Sir - Llandrindod

£210^

£332^

90

Yr Ystafell Seremoni - Y Parc, Y Drenewydd

£95^

£210^

20

Ystafell y Cadeirydd - Neuadd Maldwyn, Y Trallwng

£95^

£210^

10

Y Siambr - Neuadd Maldwyn, Y Trallwng

£210^

£332^

86

Ystafell Tawe - Y Llyfrgell, Ystradgynlais

£95^

£210^

25

Bydd rhaid talu £11 yn ycwhanegol ar gyfer pob seremoni am y gost o un dystysgrif priodas / partneriaeth sifil.

Gellir archebu rhagor o dystysgrifau ar ôl diwrnod eich seremoni drwy ffonio ein swyddfa ar 01597 827468.

Ffioedd ar gyfer Seremonïau Enwi Sifil ac Ailddatgan Llwon Priodas / Seremonïau Ymrwymo
 

Mae'r ffioedd isod ar gyfer pob seremoni nad yw'n statudol. Gallwn gynnal y seremonïau hyn mewn unrhyw un o'n hystafelloedd seremoni neu leoliadau trwyddedig. Mae'r ffi'n cynnwys y seremoni ac un dystysgrif goffaol.

Ffioedd

Swm

I'w thalu

Ffi archebu (Ni ellir ei had-dalu / ni fyddwn yn ei thynnu o'r pris llawn)

£21

wrth i chi archebu

Ffi'r Seremoni

Llun - Gwener

£208

Un mis cyn y seremoni

Sad

£234

Sul / Gŵyl Banc

£260

Rhaid i chi dalu TAW ar seremonïau nad ydynt yn statudol, mae'r tâl hwn yn cynnwys TAW ar 20%

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu