Seremonïau priodas a seremonïau sifil

 

Ffioedd ar gyfer Priodi / Seremonïau Partneriaeth Sifil

 • Ffi archebu (ni ellir ei had-dalu / ni fyddwn yn ei thynnu o'r pris llawn)

SwmI'w thalu
£21 (wedi'i osod gan y cyngor ac yn cael ei adolygu'n flynyddol)wrth i chi archebu

 

 • Hysbysiadau Priodas / Partneriaeth Sifil

SwmI'w thalu
£35 (wedi'i osod drwy gyfraith)Apwyntiad gyda'ch swyddfa leol

 

 

 • Ffi'r Seremoni

DaySwmI'w thalu
Llun - Gwener£208+Un mis cyn y seremoni
Sadwrn£234+Un mis cyn y seremoni
Dydd Sul / Gŵyl Banc£260+Un mis cyn y seremoni

 

 

Ffioedd cofrestru ar gyfer lleoliadau trwyddedig

(wedi'i osod gan y cyngor ac yn cael ei adolygu'n flynyddol)

 

DiwrnodauSwm
Dydd Llun - dydd Iau£327
Dydd Gwener£343
Dydd Sadwrn£395
Dydd Sul / Gŵyl Banc£468

 

Ffioedd cofrestru ar gyfer adeiladau crefyddol

DiwrnodauI'w talu

Dydd Llun i ddydd Sul (gan gynnwys Gwyliau Banc)

£86 (osodwyd drwy gyfraith)

 

 

Ffioedd cofrestru ar gyfer Swyddfeydd Cofrestru

 • Swyddfa Gofrestru Aberhonddu - Neuadd Brycheiniog, Aberhonddu 

DiwrnodauSwm
Llun - Gwener£46 (wedi'i osod drwy gyfraith)
Sadwrn (Cyn 12pm)£173 (wedi'i osod gan y cyngor ac yn cael ei adolygu'n flynyddol)

 

 • Swyddfa Gofrestru Powys - Y Gwalia, Llandrindod 

DiwrnodauSwm
Llun - Gwener£46 (wedi'i osod drwy gyfraith)
Sadwrn (Cyn 12pm)£173 (wedi'i osod gan y cyngor ac yn cael ei adolygu'n flynyddol)

 

 • Swyddfa Gofrestru'r Drenewydd - Y Parc, Y Drenewydd 

DiwrnodauSwm
Llun - Gwener£46 (wedi'i osod drwy gyfraith)
Sadwrn (Cyn 12pm)£173 (wedi'i osod gan y cyngor ac yn cael ei adolygu'n flynyddol)

 

Swyddfa Gofrestru Ystradgynlais - Y Llyfrgell, Ystradgynlais 

DiwrnodauSwm
Llun - Gwener£46 (wedi'i osod drwy gyfraith)
Sadwrn (Cyn 12pm)£173 (wedi'i osod gan y cyngor ac yn cael ei adolygu'n flynyddol)

 

 

Ffioedd Cofrestru ar gyfer Ystafelloedd Seremoni'r Cyngor

 • Ystafell y Cadeirydd - Neuadd Brycheiniog, Aberhonddu 

DiwrnodauSwm
Llun - Gwener£95 (wedi'i osod gan y cyngor ac yn cael ei adolygu'n flynyddol)
Sadwrn (Cyn 12pm)£210 (wedi'i osod gan y cyngor ac yn cael ei adolygu'n flynyddol)

 

Ystafell Parc Creigiau - Y Gwalia, Llandrindod 

DiwrnodauSwm
Llun - Gwener£95 (wedi'i osod gan y cyngor ac yn cael ei adolygu'n flynyddol)
Sadwrn (Cyn 12pm)£210 (wedi'i osod gan y cyngor ac yn cael ei adolygu'n flynyddol)

 

 • Y Siambr, Neuadd y Sir - Llandrindod 

DiwrnodauSwm
Llun - Gwener£210 (wedi'i osod gan y cyngor ac yn cael ei adolygu'n flynyddol)
Sadwrn (Cyn 12pm)£332 (wedi'i osod gan y cyngor ac yn cael ei adolygu'n flynyddol)

 

Yr Ystafell Seremoni - Y Parc, Y Drenewydd 

DiwrnodauSwm
Llun - Gwener£95 (wedi'i osod gan y cyngor ac yn cael ei adolygu'n flynyddol)
Sadwrn (Cyn 12pm)£210 (wedi'i osod gan y cyngor ac yn cael ei adolygu'n flynyddol)

 

 

 • Ystafell y Cadeirydd - Neuadd Maldwyn, Y Trallwng  

DiwrnodauSwm
Llun - Gwener£95 (wedi'i osod gan y cyngor ac yn cael ei adolygu'n flynyddol)
Sadwrn (Cyn 12pm)£210 (wedi'i osod gan y cyngor ac yn cael ei adolygu'n flynyddol)

 

 • Y Siambr - Neuadd Maldwyn, Y Trallwng 

DiwrnodauSwm
Llun - Gwener£219 (wedi'i osod gan y cyngor ac yn cael ei adolygu'n flynyddol)
Sadwrn (Cyn 12pm)£332 (wedi'i osod gan y cyngor ac yn cael ei adolygu'n flynyddol)

 

 

Ystafell Tawe - Y Llyfrgell, Ystradgynlais 

DiwrnodauSwm
Llun - Gwener£95 (wedi'i osod gan y cyngor ac yn cael ei adolygu'n flynyddol)
Sadwrn (Cyn 12pm)£210 (wedi'i osod gan y cyngor ac yn cael ei adolygu'n flynyddol)

 

Bydd rhaid talu £11 yn ycwhanegol ar gyfer pob seremoni am y gost o un dystysgrif priodas / partneriaeth sifil.

Gellir archebu rhagor o dystysgrifau ar ôl diwrnod eich seremoni drwy ffonio ein swyddfa ar 01597 827468.

 

Ffioedd ar gyfer Seremonïau Enwi Sifil ac Ailddatgan Llwon Priodas / Seremonïau Ymrwymo


Mae'r ffioedd isod ar gyfer pob seremoni nad yw'n statudol. Gallwn gynnal y seremonïau hyn mewn unrhyw un o'n hystafelloedd seremoni neu leoliadau trwyddedig. Mae'r ffi'n cynnwys y seremoni ac un dystysgrif goffaol.

 

 • Ffi archebu (Ni ellir ei had-dalu / ni fyddwn yn ei thynnu o'r pris llawn)

SwmI'w thalu
£21At time of booking

 

 

 • Ffi'r Seremoni

DiwrnodauSwmI'w thalu
Llun - Gwener£208+Un mis cyn y seremoni
Sadwrn£234+Un mis cyn y seremoni
Dydd Sul / Gŵyl Banc£260+Un mis cyn y seremoni

 

 

Rhaid i chi dalu TAW ar seremonïau nad ydynt yn statudol, mae'r tâl hwn yn cynnwys TAW ar 20%

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu