I bwy y byddwn yn rhoi gwybod?

Translation Required:

Os byddwch yn penderfynu defnyddio'r gwasanaeth hwn, byddwn yn gallu dweud wrth y sefydliadau canlynol:Gallwn ddweud y cyrff canlynol os ydych yn gofyn i ni wneud hynny:

Yr Adran Gwaith a Phensiynau

Gwasanaeth Pensiynau, Anableddau a Chynhalwyr

Canolfan Byd Gwaith

Tîm Iechyd Tramor

Y Weinyddiaeth Amddiffyn, Staff Gwasanaeth ac Asiantaeth Cyn-filwyr

Cynllun Pensiynau Rhyfel

Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi

Budd-dal Plant

Credyd Treth Plant a Chredyd Treth Gwaith

Trethi Personol

Y Gwasanaeth Hunaniaeth a Phasbortau

Yr Asiantaeth Trwyddedu Gyrwyr a Cherbydau (DVLA)

Cynghorau Lleol

Tai Cyngor

Treth y Cyngor

Llyfrgelloedd

Bathodynnau Glas

Gwasanaethau Oedolion

Gwasanaethau Plant

Casglu taliadau am wasanaethau cyngor

Gwasanaethau Etholiadol

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu