SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Cyngor Hylendid Bwyd

Os ydych angen cyngor, mae croeso i chi gysylltu â'n swyddogion a all gynnig lefel sylfaenol o gyngor yn rhad ac am ddim yn ystod yr archwiliad neu dros y ffôn.

Os ydych angen cyngor mwy pwrpasol i'ch busnes, fodd bynnag, beth am roi cynnig ar ein sesiynau cynghori. Ar hyn o bryd, mae'r rhain yn costio £150 gan gynnwys TAW am 2 awr o gyngor annibynnol oddi wrth un o'r Swyddogion Iechyd yr Amgylchedd ar ba bynnag agwedd ar hylendid bwyd sydd ei angen arnoch.

Rhai o'r ceisiadau mwyaf cyffredin yw oddi wrth fusnesau newydd sydd ynghanol y cam cynllunio ar gynllun a dyluniad eu heiddo er mwyn osgoi'r perygl o groes-halogi; busnesau newydd neu gyfredol ar sut i gael neu wella ar y sgôr hylendid bwyd gorau i'ch busnes ac ati. Gellir dylunio'r cyngor yn benodol o amgylch yr hyn sydd ei angen arnoch.

Gofynnwch am sesiwn ymgynghorol Gofynnwch am gyngor hylendid bwyd

 

 

Cyswllt

Mae'r gwasanaeth hwn yn cynnig cyfleuster i chi gael galwad nôl.

Eich sylwadau am ein tudalennau


Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu